LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD III
Signatūra:LMD III 15
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Juozo Aidulio, Kazio Trapiko ir Alberto Umbražūno tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraščio būklė patenkinama. Rinkinys susideda iš 14 sąsiuvinių ir voko su kai kurių dainų juodraščių lapais. Popierius pageltęs. Rašyta juodu rašalu, violetiniu ir paprastu pieštuku. Rinkinio parametrai nuo 25,5×8,2 cm. iki 22×35 cm
Pastabos:

Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 306
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD III 33 (Pastabos: Juozo Aidulio tautosakos rinkinys)

2. LMD III 41 (Pastabos: Juozo Aidulio tautosakos rinkinys)

3. LMD III 45 (Pastabos: Juozo Aidulio, Broniaus Sabo ir kitų užrašytojų tautosakos rinkinys)

4. LMD III 57 (Pastabos: Juozo Aidulio tautosakos rinkinys)

Anotacija: Rinkinį sudaro 476 dainos, 1 pasaka, 2 mįslės, 13 patarlių ir priežodžių, 4 tikėjimai ir 100 vietovardžių.
Bendras turinio vienetų kiekis: 596
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-90, 91a, 92-99, 99a-c, 100-168, 168a, 168b, 171, 180-224, 224a, 225-244, 245a, 245b, 246, 246a, 246b, 247-253, 253a, 254-261, 261a, 262-271, 271a, 272-320, 321a, 322-335, 335a, 336-412, 412a-d, 413, 413a, 414a, 414 b, 416-468 )
2. PASAKOS (415)
3. TIKĖJIMAI (173, 174, 176, 177)
4. PATARLĖS (170 (2-8), 172, 175, 178, 179, 245, 321a)
5. PRIEŽODŽIAI (170 (2-8), 172, 175, 178, 179, 245, 321a)
6. MĮSLĖS (157, 169)
Užrašymo metai: 1933
Užrašytojas: 1. Juozas Aidulis
2. Albertas Umbražūnas
3. Kazimieras Trapikas
Užrašymo vieta: 1. Paringys k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: )
2. Viktarinė k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: )
3. Pakryžė k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: )
4. Kiniūnai k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: )
5. Paringys k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: )
6. Naujas Strūnaitis k., Strūnaičio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: )
7. Žilėniškė k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: )
8. Kirkučiai k., Kražių sen., Kelmės r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
9. Būdninkai k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Budnikai )
10. Cicėniškė k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Ciceniškė I, Paringys )
11. Grigiškė k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Grigiškės )
12. Kelpučiai k., Tverečiaus sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Kelpučiai sodž. Tverečiaus parapija )
13. Kūjiškė k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Kuiškė )
14. Pivorai k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Pivorų sodž. Vasiūnų par. )
15. Pupiena k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Pupienos sodž. Vasiūnų par. )
16. Radiškė k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Radiškės sodž. Vasiūnų par. )
17. Rizgūnai k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Ryzgūnai, Paringio par. )
18. Šišniškė k., Strūnaičio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Šikšniškės )
19. Strakiškės k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Strakiškė )
Pateikėjai: 1. Kazimieras Trapikas , gyvenamoji vieta: Rizgūnai k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (pastabos: Kūrinio Nr. 469 perrašytojas („Dievo laiškas“). ; apsk.vnt: 469)
2. Ona Rastenienė , gyvenamoji vieta: Viktarinė k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (pastabos: Kūrinio Nr. 469 perrašytoja („Dievo laiškas“). ; apsk.vnt: 469)
3. Adomas Juknevičius , gyvenamoji vieta: Pakryžė k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (pastabos: Kūrinio Nr. 469 perrašytojas („Dievo laiškas“). ; apsk.vnt: 469)
4. Verutė Blaževičienė (apsk.vnt: 93)
5. Anelė Blaževičienė , gyvenamoji vieta: Rizgūnai k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 93, 199, 201, 202, 205, 207, 248, 434-443)
6. Mikas Kaukėnas (apsk.vnt: 96, 99a-c, 100-102, 247)
7. Edvardas Lelertavičius , gyvenamoji vieta: Cicėniškė k. dal., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 149)
8. Agata Kričelienė , gyvenamoji vieta: Cicėniškė k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 158-160)
9. Anelė Gaidelytė , gyvenamoji vieta: Kiniūnai k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 180, 181, 184, 186-188, 200, 203, 203a, 285, 325-374, , 380, )
10. Kaz. Pakalka , gyvenamoji vieta: Paringys k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 189-197)
11. Vytautas Cicėnas , gyvenamoji vieta: Paringys k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 204)
12. Petras Karklelis , gyvenamoji vieta: Strakiškės k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 206)
13. Adelė Gudelienė , gyvenamoji vieta: Kūjiškė k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 208, 210, 211)
14. Teresė Trapikienė , gyvenamoji vieta: Rizgūnai k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 212)
15. Koscia Malinauskas , gyvenamoji vieta: Grigiškė k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 213)
16. Antanas Ragaišis , gyvenamoji vieta: Rizgūnai k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 225, 241)
17. Albina Luneckaitė , gyvenamoji vieta: Rizgūnai k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 236, 293)
18. Mykolas Žižmaras (apsk.vnt: 243)
19. Zabelė Jarmoškienė-Blaževičiūtė , gyvenamoji vieta: Kiniūnai k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr., kilmės vieta: Rizgūnai (apsk.vnt: 244)
20. Jakimas Kričelė , gyvenamoji vieta: Cicėniškė k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 245a, 247a, 286, 313, 314.)
21. Emilija Jakimienė , gyvenamoji vieta: Cicėniškė k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 287)
22. Emilija Kričelienė , kilmės vieta: Palūšė (apsk.vnt: 288, 417-433)
23. Mar. Petrapikaitė (orig: Petrapikycia), gyvenamoji vieta: Būdninkai k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 311)
24. Juozapas Lelertavičius , gyvenamoji vieta: Cicėniškė k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 312)
25. Marijona Ragaišienė , gyvenamoji vieta: Rizgūnai k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 316, 317)
26. Ieva Kaukėninė , gyvenamoji vieta: Rizgūnai k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 321)
27. Justinas Mackonis , gyvenamoji vieta: Paringys k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 416, 463)
28. Klemensas Šiaudinis , gyvenamoji vieta: Naujas Strūnaitis k., Strūnaičio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (pastabos: Ši pavardė buvo užrašyta ant 11-ojo sąsiuvinio pabaigos viršelio.)
29. Zabelė Jarmoškienė-Blaževičiūtė , gyvenamoji vieta: Kiniūnai k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (pastabos: Ši pavardė buvo užrašyta ant 11-ojo sąsiuvinio pabaigos viršelio.)
30. Marijona Rastenienė , gyvenamoji vieta: Žilėniškė k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: Ši pavardė buvo užrašyta ant 11-ojo sąsiuvinio pabaigos viršelio.)
31. Vincė Urbonaitė , gyvenamoji vieta: Kirkučiai k., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 444, 445)
32. Leonora Vitkauskaitė , gyvenamoji vieta: Kirkučiai k., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 446-456, 460, 462)
33. Antonina Vitkauskienė , gyvenamoji vieta: Šišniškė k., Strūnaičio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 448-449, 457-459, 461)
34. Geronimas Ragaišis , gyvenamoji vieta: Rizgūnai k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 320)
Kitų žmonių įnašai: 1. Vanda Misevičienė-Barauskienė - katalogino
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306

 

← Į sąrašą