LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD III
Signatūra:LMD III 57
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Juozo Aidulio tautosakos rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis patenkinamos būklės. Kai kurie lapai įplyšę, popierius vietomis dėmėtas. Rašyta juodu rašalu, rašalas pašviesėjęs. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai: 18,5x21,5 cm.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 157
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD III 15 Juozo Aidulio, Kazio Trapiko ir Alberto Umbražūno tautosakos rinkinys

2. LMD III 33 Juozo Aidulio tautosakos rinkinys

3. LMD III 41 Juozo Aidulio tautosakos rinkinys

4. LMD III 45 Juozo Aidulio, Broniaus Sabo ir kitų užrašytojų tautosakos rinkinys

5. LMD III 197 Juozo Aidulio, Broniaus Sabo ir kitų užrašytojų tautosakos rinkinys

6. LMD III 46 Juozo Aidulio tautosakos rinkinys

7. LMD III 131

Anotacija: Rinkinį sudaro 64 dainos, 105 tikėjimai, 2 užkalbėjimai, 3 padavimai, 1 sakmė, 6 aplankai su sodžių ir jų gyventojų surašymo duomenimis.
Bendras turinio vienetų kiekis: 181
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-64)
2. TIKĖJIMAI (65-156, 159-171)
3. UŽKALBĖJIMAI (157-158)
4. PADAVIMAI (172-174)
5. SAKMĖS (175)
Užrašymo metai: 1933
Užrašytojas: Juozas Aidulis
Užrašymo vieta: 1. Nieko nerasta (originale: Asava , pastabos: apsk. vnt.: 65, 74)
2. Drucminai k., Kaniavos sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Drucminai, Nočios par. , pastabos: apsk. vnt.: 18-19, 46-52 )
3. Dubičiai k., Kaniavos sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Dubičiai , pastabos: apsk. vnt.: 6-17, 20-45, 53-54, 61, 62)
4. Kalviai k., Kaniavos sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Kalviai (Kowalki) viensėdž. , pastabos: apsk. vnt.: 178)
5. Nieko nerasta (originale: Kargaudai, Rodunės par. , pastabos: apsk. vnt.: 172-175)
6. Kaziukonys k., Kaniavos sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Kaziukonys (sodžius) [Kaziukavice], Varenos valšč., Nočios apv., Vil-Trakų apskr. , pastabos: apsk. vnt.: 180)
7. Paąžuolė k., Kaniavos sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Paąžuolės sodžius (Poddybie), Rodunės valšč., Lydos apskr. Nočios parap. , pastabos: apsk. vnt.: 1-5, 55-60, 63-64, 181)
8. Pavainikės k., Vydenių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Pavainikiai, Kalesnykų par. , pastabos: apsk. vnt.: 18-19, 50-51)
9. Nieko nerasta (originale: Petkaučizna sodžius, Žirmūnų valšč., Lydos apskr. , pastabos: apsk. vnt.: 177)
10. Plikiai k., Žirmūnų apyl., Varanavo r., Gardino sr. (originale: Plikiai, Žirmūnų valšč., Rod. par. , pastabos: apsk. vnt.: 176)
11. Rodūnia mstl., , Varanavo r., Gardino sr. (originale: Rodunė , pastabos: apsk. vnt.: 69-171)
12. Nieko nerasta (originale: Sklodonys viensėdžiai, Rodunės valšč., Lydos apskr. , pastabos: apsk. vnt.: 179)
13. Valkininkai sen., , Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Valkin. , pastabos: apsk. vnt.: 65-67)
Pateikėjai: 1. Marė Kaziukonienė , gyvenamoji vieta: Drucminai k., Kaniavos sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 46-49)
2. Jadvyga Ščesnulevičiūtė (apsk.vnt: 18-19, 50-51)
3. Juozas Stračinskas (apsk.vnt: 172-175)
4. Ieva Mackevičienė , gyvenamoji vieta: Paąžuolė k., Kaniavos sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 1-5)
5. Tapilia Nalivaikaitė , gyvenamoji vieta: Drucminai k., Kaniavos sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 52)
6. Marytė Jonytė , gyvenamoji vieta: Dubičiai k., Kaniavos sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 6-17, 20-45, 53-54, 61)
7. Povilas Dzikevičius (orig: Povyl. Dzikevičius), gyvenamoji vieta: Dubičiai k., Kaniavos sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 62)
8. Marė Jonienė , gyvenamoji vieta: Paąžuolė k., Kaniavos sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 55-60, 63-64)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronė Kazlauskienė - katalogino (1958 m. sukatalogino dainas.)
2. Bronislava Kerbelytė - katalogino (1974 m. sukatalogino pasakojamąją tautosaką.)
3. Andželika Jakubynienė - inventorino (2012 m. tikslino inventorinimą.)

 

← Į sąrašą