LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD III
Signatūra:LMD III 46
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Juozo Aidulio tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys patenkinamos būklės. Popierius pageltęs. Rašyta juodu rašalu. Rašalas ryškus. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai 20x16 cm.
Pastabos: Rinkinys sudarytas iš 5 pluoštų.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 293
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD III 15 (Pastabos: J. Aidulio ir kitų užrašytojų tautosakos rinkinys.)

2. LMD III 33 (Pastabos: J. Aidulio tautosakos rinkinys.)

3. LMD III 41 (Pastabos: J. Aidulio tautosakos rinkinys.)

4. LMD III 45 (Pastabos: J. Aidulio ir kitų užrašytojų tautosakos rinkinys.)

5. LMD III 46 (Pastabos: J. Aidulio tautosakos rinkinys.)

6. LMD III 57 (Pastabos: J. Aidulio tautosakos rinkinys.)

Anotacija: Rinkinį sudaro: 56 dainos, 10 raudų, 19 pasakų, 1 sakmė, 1 malda, 3 užkalbėjimai, 12 mįslių, 56 patarlės ir priežodžiai.
Bendras turinio vienetų kiekis: 158
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (pluoštas a (1-56))
2. LAIDOTUVIŲ RAUDOS (pluoštas b (1-10))
3. PASAKOS (pluoštas c (1-6, 8-20))
4. MITOLOGINĖS SAKMĖS (pluoštas c (7))
5. KRIKŠČIONIŠKOSIOS MALDELĖS (pluoštas d (1))
6. GYDOMIEJI UŽKALBĖJIMAI (pluoštas d (2-4))
7. MĮSLĖS (pluoštas e (1-12))
8. PATARLĖS (pluoštas e (13-69))
9. PRIEŽODŽIAI (pluoštas e (13-69))
Užrašymo metai: 1933
Užrašytojas: Juozas Aidulis
Užrašymo vieta: 1. Daučiūnai k., Gerviškių sen., Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Daučiūnai, Did. Šaltinykų par., Lydos aps. )
2. Nieko nerasta (originale: Grubėnai, Asavos par. , pastabos: Grubėnų k., Varanavo r., Gardino sr., Baltarusija)
3. Nieko nerasta (originale: Kargaudai, Rodunės vls. , pastabos: Kargaudų k., Varanavo r., Gardino sr., Baltarusija)
4. Kiaulėkai k., Pabarės sen., Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Kiaulekiai, Valkinykų pav. )
5. Kuršiai k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Kuršiai, Valkinykas )
6. Nieko nerasta (originale: Mogūnų s., Žirmūnų par. , pastabos: Magūnų k., Varanavo r., Gardino sr., Baltarusija)
7. Nieko nerasta (originale: Nevašiai, Asavos par. , pastabos: Nevaišių k., Varanavo r., Gardino sr., Baltarusija)
8. Paąžuolė k., Kaniavos sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Paąžuolė, Nočios par. )
9. Nieko nerasta (originale: Piliakalnis, Rodunės par. , pastabos: Piliakalnio k., Varanavo r., Gardino sr., Baltarusija)
10. Nieko nerasta (originale: Sališkės, Asavos par. , pastabos: Sališkių k., Varanavo r., Gardino sr., Baltarusija)
11. Šiliniai k., Kaniavos sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Šiliniai, Dubičių par. )
12. Nieko nerasta (originale: Sklodonys, Rodunės par. , pastabos: Sklodonių k., Varanavo r., Gardino sr., Baltarusija)
13. Nieko nerasta (originale: Žilionys, Asavos par. , pastabos: Žilionių k., Varanavo r., Gardino sr., Baltarusija)
Pateikėjai: 1. Malvina Žurienė , gyvenamoji vieta: Šiliniai k., Kaniavos sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: pluoštas a(1-6); pluoštas b(7))
2. Motiejus Krisenėlis (orig: Motiejus Krisenelis) (apsk.vnt: pluoštas a(8, 55))
3. Karolina Boliukienė (Boliukevičienė) , gyvenamoji vieta: Kiaulėkai k., Pabarės sen., Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: pluoštas a(9))
4. Ieva Mackevičienė , gyvenamoji vieta: Paąžuolė k., Kaniavos sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: pluoštas a(10-14))
5. Antolia Abramauskienė-Šadziulytė (apsk.vnt: pluoštas a(7, 15-28); pluoštas b(2, 3-5); pluoštas c(12-17))
6. Juršienė (apsk.vnt: pluoštas a(29))
7. Marė Paznėkienė (apsk.vnt: pluoštas a(30, 46, 49, 51-54; pluoštas b(3-10); pluoštas c(10))
8. M. Kasinskienė , gyvenamoji vieta: Kuršiai k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: pluoštas a(31, 32, 34, 36-38, 41-43))
9. Anelė Gaidulytė (apsk.vnt: pluoštas a(33, 35, 39))
10. Ona Vickevičienė , gyvenamoji vieta: Daučiūnai k., Gerviškių sen., Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: pluoštas a(44))
11. Kasiuika Leskauskienė (apsk.vnt: pluoštas a(45, 47, 48, 50))
12. Ona Šadziuliūtė (Šadziulytė) (apsk.vnt: pluoštas a(56); pluoštas c(11))
13. Ona Savickienė (apsk.vnt: pluoštas c(1))
14. Juzė Matusevičiūtė (apsk.vnt: pluoštas b(6))
15. Ona Klimienė (apsk.vnt: pluoštas c(8))
16. Vincas Saldžius (Slodkovski) (orig: Vinc. Saldzius) (pastabos: pluoštas c(9))
17. Agota Baušytė (apsk.vnt: pluoštas c(18))
18. Ieva Savickienė (apsk.vnt: pluoštas c(19, 20))
19. Motiejus Žemaitis , gyvenamoji vieta: Kuršiai k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: pluoštas d(2))
20. M. Žalienė , kilmės vieta: Žuklonys (apsk.vnt: pluoštas d(1, 3))
Kitų žmonių įnašai: 1. Vanda Misevičienė-Barauskienė - katalogino

 

← Į sąrašą