LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD III
Signatūra:LMD III 197
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Juozo Aidulio ir Broniaus Sabo mokinių tautosakos rinkinys
Gauta iš: Bronius Sabas
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys blogos būklės. Popierius pageltęs. Rašyta juodu rašalu, mėlynu pieštuku. Rašalas pašviesėjęs. Raštas sunkiai įskaitomas. Rinkinio parametrai 20x16 cm.
Pastabos: J. Aidulio autorystė nustatyta remiantis LMD III 45 rinkiniu.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 245
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 753 (Pastabos: B. Sabo tautosakos rinkinys)

2. LMD III 26 (Pastabos: B. Sabo mokinių tautosakos rinkinys)

3. LMD III 45 (Pastabos: B. Sabo ir kitų užrašytojų tautosakos rinkinys)

4. LMD III 38 a (Pastabos: B. Sabo tautosakos rinkinys)

5. LMD III 15 (Pastabos: J. Aidulio tautosakos rinkinys)

6. LMD III 33 (Pastabos: J. Aidulio tautosakos rinkinys)

7. LMD III 41 (Pastabos: J. Aidulio tautosakos rinkinys)

8. LMD III 46 (Pastabos: J. Aidulio tautosakos rinkinys )

9. LMD III 57 (Pastabos: J. Aidulio tautosakos rinkinys)

Anotacija: Rinkinį sudaro: 165 dainos, 29 pasakos, 1 sakmė, 1 padavimas, 1 pasakojimas, 4 etnografiniai aprašai, 1 užkalbėjimas, 1 liaudies medicinos aprašas, 11 tikėjimų.
Bendras turinio vienetų kiekis: 214
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-14, 19-29, 31, 33-46, 48-147, 147a, 155, 157, 158, 169-172, 181, 185, 186, 188, 189, 191, 192, 194, 195, 197-199, 206a, 207, 210, 212, 216)
2. PASAKOS (32, 162, 174-180, 182-184, 187, 190, 193, 196, 200-206, 208, 209, 213-215)
3. ETIOLOGINĖS SAKMĖS (150)
4. PADAVIMAI (47)
5. PASAKOJIMAI (156)
6. ETNOGRAFINIS APRAŠAS (17, 226-228)
7. EILĖRAŠČIAI (159)
8. GYDOMIEJI UŽKALBĖJIMAI (15)
9. LIAUDIES MEDICINA (18)
10. TIKĖJIMAI (16, 30, 148, 149, 163-168, 173)
Užrašymo metai: 1934
Užrašytojas: 1. Juozas Aidulis (pastabos: 1-158, 216-228)
2. Robertas Čepelė (pastabos: 162-183)
3. Nastasija Jakimauskaitė (pastabos: 184-199)
4. Bronė Paukštytė (pastabos: 202-213)
Užrašymo vieta: 1. Bajorai I k., Kazitiškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Bajorai )
2. Čižiūnai k., Dūkšto sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Čižiūnai, Rimšės vls., Braslavo aps. )
3. Geisteniai k., Dūkšto sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Geisteniai )
4. Pinigiškė k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Pinigiškės k., Daugėliškio par. )
5. Vidiškiai sen., , Ukmergės r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Vydiškių par. )
Pateikėjai: 1. Leonardas Burokas , gyvenamoji vieta: Čižiūnai k., Dūkšto sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 159, 160)
2. Antanina Čepelienė , gyvenamoji vieta: Čižiūnai k., Dūkšto sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 162, 170, 171, 179)
3. Domicelė Šablinskienė (orig: Domicelė Szablinskienė), gyvenamoji vieta: Čižiūnai k., Dūkšto sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (pastabos: 163, 165, 172)
4. Juozapas Skritis , gyvenamoji vieta: Čižiūnai k., Dūkšto sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 165)
5. Norbertas Čepelė , gyvenamoji vieta: Čižiūnai k., Dūkšto sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 166, 167)
6. Emilė Panavaitė (orig: Amila Panavaitė), gyvenamoji vieta: Čižiūnai k., Dūkšto sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 13, 168)
7. Augustinas Pakalka , gyvenamoji vieta: Geisteniai k., Dūkšto sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 169, 173)
8. Juozapas Čepela , gyvenamoji vieta: Čižiūnai k., Dūkšto sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 174-178)
9. Antanas Burokas , gyvenamoji vieta: Čižiūnai k., Dūkšto sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 182, 183)
10. Ana Jakimauskienė , gyvenamoji vieta: Čižiūnai k., Dūkšto sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 185-193, 196)
11. Palusia Jakimauskytė (orig: Palusia Jakimaukite), gyvenamoji vieta: Čižiūnai k., Dūkšto sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 205)
12. Ludvisia Panavaitė , gyvenamoji vieta: Čižiūnai k., Dūkšto sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 201)
13. Stefanija Abaravičienė (orig: Stefanija Abarawiczye), gyvenamoji vieta: Čižiūnai k., Dūkšto sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 202, 209)
14. Bronė Paukštytė , gyvenamoji vieta: Čižiūnai k., Dūkšto sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 203, 204, 206, 206a, 207, 208, 210-212)
15. Mikalas Paukštė (orig: Mikalas Paukszte), gyvenamoji vieta: Čižiūnai k., Dūkšto sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 213)
16. Ona Paukštienė , gyvenamoji vieta: Pinigiškė k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 1-12, 14-16)
17. Justina Paukštienė (orig: Justa Paukštienė), gyvenamoji vieta: Čižiūnai k., Dūkšto sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 33-46, 48-92, 124-141, 194, 195, 197-199)
18. Nikodemas Paukštė , gyvenamoji vieta: Čižiūnai k., Dūkšto sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 47)
19. Albina Paukštytė , gyvenamoji vieta: Čižiūnai k., Dūkšto sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 145)
20. Radaskytė , gyvenamoji vieta: Bajorai I k., Kazitiškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 146)
21. Paulina Čičelienė , gyvenamoji vieta: Vidiškės sen., , Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 146)
22. Bronislavas Čičelis , gyvenamoji vieta: Bajorai I k., Kazitiškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 142-144, 147)
23. Kostantas Jakimauskas (apsk.vnt: 150)
24. A. Jakimauskas (apsk.vnt: 156)
Kitų žmonių įnašai: 1. Vanda Misevičienė-Barauskienė - katalogino (dainas)
2. Bronislava Kerbelytė - katalogino (pasakas)
3. Irena Žilienė - inventorino (2012 m. patikslino inventorinimą)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245

 

← Į sąrašą