LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD III
Signatūra:LMD III 53
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Originali antraštė:Pasakos. 5 pasakos. L. M. D. užrašė B. Sabas
Archyvo antraštė : Broniaus Sabo tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys yra vidutinės būklės. Jį sudaro 4 sąsiuviniai. Rašyta juodu rašalu, sąsiuvinių antraštės bei pastabos – pieštuku. Rinkinio parametrai 15,7x20 cm., 16,8x20,5 cm., 21,5x34, 7 cm.
Pastabos: Rinkinys pažymėtas LMD valdybos antspaudais.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 117
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 123 (Pastabos: Veiverių mokytojų seminarijos mokinių B. Talavičiaus, Juozo Mašanausko, M. Katiliaus, I. Paltinavičiaus, P. Leverio, M. Sabo pasakų rinkinys)

2. LMD I 753 (Pastabos: Broniaus Sabo dainų rinkinys)

3. LMD III 26 (Pastabos: Broniaus Sabo mokinių užrašytos tautosakos rinkinys)

4. LMD III 45 (Pastabos: Juozo Aidulio, Broniaus Sabo ir kitų užrašytojų tautosakos rinkinys)

5. LMD III 38 a (Pastabos: Broniaus Sabo tautosakos rinkinys)

6. LMD III 38 b (Pastabos: Broniaus Sabo tautosakos rinkinys)

7. LMD III 38 c (Pastabos: Broniaus Sabo tautosakos rinkinys)

8. LMD III 38 d (Pastabos: Broniaus Sabo pasakų rinkinys)

9. LMD III 38 e (Pastabos: Broniaus Sabo tautosakos rinkinys)

Anotacija: Rinkinį sudaro 75 dainos, 5 pasakos, 7 etnografiniai pasakojimai.
Bendras turinio vienetų kiekis: 87
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. ETNOGRAFINIS APRAŠAS (80 (1-7)) (Pastabos: Tekste yra aprašyti siūlų dažymo receptai, naudojant augalus.)
2. (76-77, 77a, 78, 79)
3. LIAUDIES DAINOS (1-67, 71-75)
4. VESTUVIŲ RAUDOS (68-70)
Užrašymo metai: nuo: 1933 iki: 1934
Užrašytojas: Bronius Sabas
Užrašymo vieta: 1. Čebatoriai k., Matuizų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Čebatoruose )
2. Nieko nerasta (originale: Dzekciorai Valk. parap. )
3. Butvydonys k., Matuizų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: iš Bucvydonių sodž., Kalesnykų par. )
4. Krukliai k., Kaniavos sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: iš Kruklių Valkininkų par. )
5. Jurkonys k., Butrimonių sen., Alytaus r. sav., Alytaus apskr. (originale: Jurkonyse, Valk. parap. )
6. Nieko nerasta (originale: Kastanciškėj Valkininikų par. )
7. Naujadvaris k., Medininkų sen., Vilniaus r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Naujadvario sodž., gyv. Eišikių par. )
8. Plikiai k., Žirmūnų apyl., Varanavo r., Gardino sr. (originale: Plikių sodž., Rodunės parap. )
9. Račkūnai k., Lentvario sen., Trakų r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Rackūnų sodž., Rod. parap. )
Pateikėjai: 1. Marė Sužiedelienė (apsk.vnt: 1, 6-8)
2. Mikalina Marcinkonytė (orig: Marcinkoniūtė), gyvenamoji vieta: Čebatoriai k., Matuizų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 2, 3, 5, 13, 16-19)
3. Stepas Molis , gyvenamoji vieta: Krukliai k., Kaniavos sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 4)
4. Agota Sužiedelienė (apsk.vnt: 9-11, 14, 15, 20)
5. Laurynas Sužiedelis (orig: Laurinas Sužiedelis) (apsk.vnt: 12)
6. Ieva Aleksienė , gyvenamoji vieta: Butvydonys k., Matuizų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 21-23, 28, 29)
7. Petronėlė Aleksienė , gyvenamoji vieta: Butvydonys k., Matuizų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 24, 26, 27)
8. Teklė Paškevičienė , gyvenamoji vieta: Butvydonys k., Matuizų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (pastabos: Dainos Nr. 30-35 padainuotos kartu su Ulina Antuliene.; apsk.vnt: 30-35)
9. Ulina Antulienė , gyvenamoji vieta: Butvydonys k., Matuizų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (pastabos: Dainos Nr. 30-35 padainuotos kartu su Tekle Paškevičiene.; apsk.vnt: 30-35)
10. Juozas Babravičius , gyvenamoji vieta: Jurkonys k., Butrimonių sen., Alytaus r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 36)
11. Antanina Zaleckienė , gyvenamoji vieta: Jurkonys k., Butrimonių sen., Alytaus r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 37-51)
12. Antosė Zabarauskaitė , gyvenamoji vieta: Valkininkai sen., , Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 59-61)
13. Rozalija Žiegždrinytė , gyvenamoji vieta: Račkūnai k., Lentvario sen., Trakų r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 72-75, 77, 77a, )
14. Agota Aliukienė-Augustienė , gyvenamoji vieta: Plikiai k., Žirmūnų apyl., Varanavo r., Gardino sr. (apsk.vnt: 76)
15. Marijona Gruzdienė , gyvenamoji vieta: Plikiai k., Žirmūnų apyl., Varanavo r., Gardino sr. (apsk.vnt: 77a)
16. Keršienė , gyvenamoji vieta: Naujadvaris k., Medininkų sen., Vilniaus r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 78, 79)
17. Marijona Zabarauskienė , gyvenamoji vieta: Valkininkai sen., , Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 52-58, 62-71)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronė Kazlauskienė - katalogino (Dainos sukatalogintos 1958. XI. 11)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

 

← Į sąrašą