LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD III
Signatūra:LMD III 164
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Kazio Maldžiūno tautosakos rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinį sudaro į šešis sąsiuvinius užrašyta tautosaka. Rašyta juodu rašalu, raštas įskaitomas. Parametrai 15,5x20 cm.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 301
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD III 146 Kazio Maldžiūno tautosakos rinkinys

2. LMD III 168 Kazio Maldžiūno tautosakos rinkinys

Anotacija: Rinkinį sudaro 256 dainų tekstų, 22 pasakos, 2 oracijos.
Bendras turinio vienetų kiekis: 280
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-202,216,217,219-270)
2. PASAKOS (205-215,218,271-280)
3. ORACIJOS (203,204)
Užrašymo metai: 1935
Užrašymo metų pastabos: LMD rinkinys įteiktas 1935 metais.
Užrašytojas: Kazys Maldžiūnas
Užrašymo vieta: 1. Palūšė k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: )
2. Kaltanėnai sen., , Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: )
3. Vėlionys k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: )
4. Murmos k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: )
5. Ožkiniai k., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: )
6. Gaureliai k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: )
7. Gaureliai k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: )
8. Juršėnai k., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: )
9. Bajorai k., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: )
10. Melagėnai k., Sarių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Maldenienų sodž., Melagėnų prp. )
11. Nieko nerasta (originale: Motiejūnų sodž., Kaltinėnų par. )
12. Pamiliškė k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Pamiliškės k., Melagėnų prp. )
13. Nieko nerasta (originale: Ruseliškės k., Kaltanėnų prp. )
Pateikėjai: 1. Dimicelė Zinkevičienė (apsk.vnt: 1-6,274-276)
2. Julia Murmytė , gyvenamoji vieta: Vėlionys k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 7-94)
3. Dubanienė , gyvenamoji vieta: Murmos k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 95-113,113a,114,273)
4. Liucija Ankienė , gyvenamoji vieta: Buivydai k., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr., kilmės vieta: Linkmenys (apsk.vnt: 115-149)
5. Grasilia Baranauskienė , gyvenamoji vieta: Ožkiniai k., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 150-202)
6. Antanas Sriūbėnas , gyvenamoji vieta: Melagėnai k., Sarių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 206-210)
7. Jonas Bukauskas , gyvenamoji vieta: Pamiliškė k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 211-215)
8. M. Juršėnaitė (Juršėnytė) , gyvenamoji vieta: Juršėnai k., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 216-239)
9. Ieva Bukienė , gyvenamoji vieta: Gaureliai k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr., kilmės vieta: Žydeliai (apsk.vnt: 240-257)
10. Rozalija Baranauskienė , gyvenamoji vieta: Kaltanėnai mstl., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr., kilmės vieta: Kaltanėnai (apsk.vnt: 258-270)
11. Domicelė Gulbinienė (apsk.vnt: 271,272)
12. Oliusius , gyvenamoji vieta: Bajorai k., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 273-280)
Kitų žmonių įnašai: 1. Vanda Misevičienė-Barauskienė - katalogino
2. Bronislava Kerbelytė - katalogino
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301

 

← Į sąrašą