LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD III
Signatūra:LMD III 168
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Originali antraštė:Dainos. Par. Adutiškis, Tverečius Adutiškio pasakos
Archyvo antraštė : Kazio Maldžiūno tautosakos rinkinys
Gauta iš: Matas Untulis
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinį sudaro į keturis sąsiuvinius užrašyta tautosaka. Rašyta juodu rašalu, pastaba – raudonu pieštuku, raštas įskaitomas. Parametrai 15,5x20 cm.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 191
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD III 146 Kazio Maldžiūno tautosakos rinkinys

2. LMD III 164 Kazio Maldžiūno tautosakos rinkinys

Anotacija: Rinkinį sudaro 164 dainų tekstai ir 14 pasakų.
Bendras turinio vienetų kiekis: 178
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. RAUDOS (1, 82)
2. LIAUDIES DAINOS (1a-81, 83-164)
3. PASAKOS (165,166,166a,167-177)
Užrašymo metai: 1935
Užrašymo metų pastabos: LMD rinkinys įteiktas 1935 metais.
Užrašytojas: Kazys Maldžiūnas
Užrašymo vieta: 1. Ryžiškė k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: )
2. Adutiškis mstl., Adutiškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: )
3. Milašaitis k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: )
4. Piršteliškė k., Adutiškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: )
5. Kairiškė k., Adutiškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: )
6. Galalaukiai k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: )
7. Gudeliai k., Adutiškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Gudeliai , pastabos: 115)
Pateikėjai: 1. Martusia Vinciūnienė , gyvenamoji vieta: Milašaitis k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr., kilmės vieta: Kriaučiukai (apsk.vnt: 116-130)
2. Marijona Kazlauskienė (Adutiškis) , gyvenamoji vieta: Adutiškis mstl., Adutiškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr., kilmės vieta: Juodiškis (apsk.vnt: 15-47)
3. Karalina Gailiušienė , gyvenamoji vieta: Adutiškis mstl., Adutiškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr., kilmės vieta: Lazdiniai (apsk.vnt: 15-47)
4. (Rebelia) Petronienė , gyvenamoji vieta: Adutiškis mstl., Adutiškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr., kilmės vieta: Adutiškis (apsk.vnt: 48-57)
5. Marulė Gailiušienė , gyvenamoji vieta: Adutiškis mstl., Adutiškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr., kilmės vieta: Adutiškis (apsk.vnt: 48-61)
6. A. Dragūnienė , gyvenamoji vieta: Ryžiškė k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr., kilmės vieta: Erzvėtas (apsk.vnt: 1-14,62-66)
7. Juzia Turlienė , gyvenamoji vieta: Adutiškis mstl., Adutiškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr., kilmės vieta: Adutiškis (apsk.vnt: 67-115)
8. Izabelė (Zebelia) Petronienė , gyvenamoji vieta: Adutiškis mstl., Adutiškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr., kilmės vieta: Adutiškis (apsk.vnt: 48-57,131-164)
9. Krisia Subačienė , gyvenamoji vieta: Piršteliškė k., Adutiškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr., kilmės vieta: Karalyčia (apsk.vnt: 165,166)
10. Jonas Dešiukas , gyvenamoji vieta: Kairiškė k., Adutiškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr., kilmės vieta: Kairiškė (apsk.vnt: 167-171,176,177)
11. Kristina Skrebutėnienė (orig: Skrebutienė), gyvenamoji vieta: Kūtiškė k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 172,173)
12. Augustas Krasauskas , gyvenamoji vieta: Galalaukiai k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 174,175)
Kitų žmonių įnašai: 1. Vanda Misevičienė-Barauskienė - katalogino
2. Bronislava Kerbelytė - katalogino

 

← Į sąrašą