LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD III
Signatūra:LMD III 146
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Kazio Maldžiūno tautosakos rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis patenkinamos būklės. Popierius pageltęs, nusėtas rudomis dėmėmis. Rašyta juodu rašalu, rašalas vietomis pašviesėjęs. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai: 16x20 cm.
Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 113
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD III 164 Kazio Maldžiūno tautosakos rinkinys

2. LMD III 168 Kazio Maldžiūno tautosakos rinkinys

3. LMD III 146

4. LMD III 179

5. LMD III 211

Anotacija: Rinkinį sudaro 115 dainų, 9 pasakos, 1 pasakos dainuojamasis intarpas, 2 įvairūs tekstai.
Bendras turinio vienetų kiekis: 127
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-115)
2. PASAKOS (116-120, 122-125)
3. PASAKOS SU DAINUOJAMAISIAIS INTARPAIS (19a)
4. įvairūs kiti (121, 126)
Užrašymo metai: iki: 1934
Užrašymo metų pastabos: Tautosakos užrašymo metai nenurodyti. Rankraštis Lietuvių mokslo draugijai įteiktas 1934 m.
Užrašytojas: Kazys Maldžiūnas
Užrašymo vieta: 1. Antanai k., Adutiškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: par. Adutiškis, sodž. Antanai , pastabos: apsk. vnt.: 108-115)
2. Bėčiūnai k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Par. Palūšė, sodž. Bieciūnai , pastabos: apsk. vnt.: 76)
3. Paringys k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Paringys , pastabos: apsk. vnt.: 116-117)
4. Grigiškė k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: sodž. Grigiškė, par. Paringia , pastabos: apsk. vnt.: 30-47, 118)
5. Pamiliškė k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: sodz. Pamiliškė, par. Melagėnų , pastabos: apsk. vnt.: 77-107)
6. Šukėniškė k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Šukėniškė, Mielagėnų prp. , pastabos: apsk. vnt.: 1-30)
7. Vosiūnai k., Adutiškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Vosiūnai , pastabos: apsk. vnt.: 126)
Pateikėjai: 1. Elžbieta Cicėnienė (orig: Elzbieta Cicenienė), gyvenamoji vieta: Šukėniškė k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 1-20)
2. Grasilia Misiūnienė-Laurinčiukaitė (orig: Grasilia Misiūnienė-Laurinciukycia), gyvenamoji vieta: Grigiškė k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 31-47, 118)
3. Reketienė (apsk.vnt: 48-70)
4. Lionia Aginskienė , gyvenamoji vieta: Bėčiūnai k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 76)
5. Emilija Bukauskienė (orig: Emilia Bukauskienė), gyvenamoji vieta: Pamiliškė k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 77-107)
6. Juzefa Liaudienė , gyvenamoji vieta: Antanai k., Adutiškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 108-115)
7. Kostancija Cicėnienė (orig: Kastancija Cicenienė), gyvenamoji vieta: Paringys k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 116-117)
8. Kazimieras Valackas , gyvenamoji vieta: Vosiūnai k., Adutiškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 126)
Kitų žmonių įnašai: 1. Vanda Misevičienė-Barauskienė - katalogino (1958 m. sukatalogino dainas.)
2. Bronislava Kerbelytė - katalogino (1974 m. sukatalogino pasakojamąją tautosaką.)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113

 

← Į sąrašą