LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD III
Signatūra:LMD III 179
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Kazio Maldžiūno tautosakos rinkinys
Gauta iš: Matas Untulis
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys patenkinamos būklės. Rašyta juodu rašalu. Raštas lengvai įskaitomas. Rinkinį sudaro 6 sąsiuviniai. Rinkinio parametrai 16x20,1 cm.
Pastabos: Rinkinio pabaigoje yra darbuotojo pastaba dėl paskutinio lapo autorystės. Palyginus rašyseną, spėjama, kad tautosaka šiame lape yra užrašyta K. Maldžiūno. Ten pat nurodoma, kad šis lapas yra išimtas iš LMD I rinkinio (numeris nežinomas).

Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 211
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD III 146 (Pastabos: Kazio Maldžiūno tautosakos rinkinys)

2. LMD III 164 (Pastabos: Kazio Maldžiūno tautosakos rinkinys )

3. LMD III 168 (Pastabos: Kazio Maldžiūno tautosakos rinkinys)

4. LMD III 211 (Pastabos: Kazio Maldžiūno tautosakos rinkinys)

Anotacija: Rinkinį sudaro 137 dainos, 22 pasakos, 1 pasakojimas, 13 tikėjimų, 1 sakmė ir 490 vietovardžių su paaiškinimais.
Bendras turinio vienetų kiekis: 664
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-107, 107 (1), 108-110, 112-137.)
2. SUTARTINĖS (111) (Pastabos: Karinė sutartinė.)
3. PASAKOS (138-151, 151a, 152-159) (Pastabos: Kūrinys Nr. 151 – užrašyta tik pasakos pradžia. Pasaka Nr. 154 yra artima pasakojimo žanrui.)
4. PASAKOJIMAI (151a)
5. VIETOVARDŽIAI (160 (1-23), 161 (1-37), 162 (1-24), 163 (1-12), 164 (1-39), 165 (1-25), 166 (1-11), 167 (1-15), 168 (1-19), 169 (1- 46), 170 (1-15), 171 (1-16), 172 (1-16), 173 (1-14), 174 (1-37), 175 (1-17), 176 (1-13), 177 (1-13), 178 (1-25), 179 (1-9), 180 (1-11), 181 (1-11), 182 (1-20), 183 (1-22).)
6. SAKMĖS (190)
7. TIKĖJIMAI (184-189, 191-197.)
Užrašymo metai: iki: 1935
Užrašytojas: Kazys Maldžiūnas
Užrašymo vieta: 1. Bandariškė k., Adutiškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Adutiškis Bandariškė )
2. Kairiškė k., Adutiškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Adutiškis Kairiškė )
3. Adutiškis mstl., Adutiškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Adutiškis miestelio )
4. Stajėtiškis k., Adutiškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Adutiškis sodž. Stajėčiškis )
5. Radiškė k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Melagėnai sodž. Radziškė )
6. Švenčionėliai m., , Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Naujųjų Švenčionėlių sodž. )
7. Piršteliškė k., Adutiškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: par. Adutiškio sodž. Piršteliškė )
8. Suoleliai k., Kuktiškių sen., Utenos r. sav., Utenos apskr. (originale: par. Adutiškio sodž. Suoleliai )
9. Antanai k., Adutiškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: par. Adutiškis sodž. Antanai )
10. Strakšiškė k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Par. Ceikinių sadž. Strakšiškė )
11. Senasis Daugėliškis k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: par. Daugėliškio Senas Daugėliškis )
12. Nieko nerasta (originale: par. Daugėliškio sodž. Buividiškė )
13. Kūjiškė k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: par. Daugėliškio sodž. Kūjiškė )
14. Kūjiškė k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Par. Daugėliškio sodž. Kūjiškie )
15. Lukna k., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: par. Kaltinėnai sodž. Lukna )
16. Kriaučiukai k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: par. Melagėnai sodž. Kraučiukai )
17. Vėlionys k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: par. Palūšė, sodž. Vielionys )
18. Daumilai k., Sarių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Par. Strūnaitis sodž. Daumilai )
19. Kunigiškė k., Cirkliškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Par. Strūnaitis sodž. Kunigiškė )
20. Vidutinė k., Strūnaičio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Par. Strūnaitis sodž. Vidutinė )
21. Ziboliškė k., Strūnaičio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: par. Strūnaitis sodž. Ziboliškė )
22. Grybai k., Sarių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: par. Švenčionėlių sodž. Grybai )
23. Dotenėnai k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Par. Švenčionių sodž. Datenėnai )
24. Ryžiškė k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Par. Tverečius Sodz. Ryžiškė )
25. Nieko nerasta (originale: sodž. Akmeniškė par. Melagėnai )
26. Davaisiai k., Svirkų sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: sodž. Devaisiai )
27. Kasčiukai k., Strūnaičio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: sodž. Kasciukai par. Strūnaitis )
28. Kvederiškė k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: sodž. Kvederiškie, par. Švenčioneliai )
29. Laukiniai k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Sodž. Laukiniai Par. Švinčionių )
30. Saulėniškė k., Svirkų sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: sodž. Saulėniškė )
31. Nieko nerasta (originale: Švenčionys sodž. Varkaliai )
Pateikėjai: 1. Nastazija Meškauskienė , gyvenamoji vieta: Kasčiukai k., Strūnaičio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 31)
2. Kliukienė , gyvenamoji vieta: Daumilai k., Sarių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 46)
3. Petronienė , gyvenamoji vieta: Daumilai k., Sarių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 46)
4. Kastancija Uzielienė , gyvenamoji vieta: Kvederiškė k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr., kilmės vieta: Gražuliai (pastabos: 50 m. a.; apsk.vnt: 66, 79, 96)
5. Varonika Gribauskienė , gyvenamoji vieta: Švenčionėliai m., , Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr., kilmės vieta: Palūšė (apsk.vnt: 72)
6. Adelė Gudelienė (orig: Adalia Gudeliene), gyvenamoji vieta: Kūjiškė k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr., kilmės vieta: Kūjiškė (apsk.vnt: 27)
7. A. Klevienė , gyvenamoji vieta: Ceikiniai k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr., kilmės vieta: Melagėnai (pastabos: 50 m. a.; apsk.vnt: 120)
8. Marijona Rakauskytė , gyvenamoji vieta: Vėlionys k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 128-130, 132)
9. Marijona Jurkuvienė , gyvenamoji vieta: Vidutinė k., Strūnaičio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 141)
10. Stanislovas Jarušis , gyvenamoji vieta: Vidutinė k., Strūnaičio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 143)
11. Agatata Jakubėnienė (orig: Jakubenienė), gyvenamoji vieta: Laukiniai k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (pastabos: 45 m. a.; apsk.vnt: 145)
12. Jonas Dauliukevičius , gyvenamoji vieta: Kunigiškė k., Cirkliškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr., kilmės vieta: Karklinka (pastabos: 65 m. a.; apsk.vnt: 150)
13. Karalina Grigonienė (orig: Griganienė), gyvenamoji vieta: Kasčiukai k., Strūnaičio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (pastabos: 50 m. a.; apsk.vnt: 158)
14. Juozas Skirelis , gyvenamoji vieta: Saulėniškė k., Svirkų sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (pastabos: Vietovardžių pateikėjas.; apsk.vnt: 160)
15. Alfonsas Kazlas , gyvenamoji vieta: Davaisiai k., Svirkų sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (pastabos: Vietovardžių pateikėjas; apsk.vnt: 161)
Kitų žmonių įnašai: 1. Vanda Misevičienė-Barauskienė - katalogino (Dainos sukatalogintos 1958. VI. 14)

 

← Į sąrašą