LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD III
Signatūra:LMD III 217
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Kazimiero Trapiko, Kazimiero Panavo, Kastanto Klišausko ir kitų užrašytojų tautosakos rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis patenkinamos būklės. Kai kurie lapai suplyšę, purvini. Rašyta juodu rašalu ir pieštuku. Rašalas pašviesėjęs, tapęs rudos spalvos. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai: 16x20 cm.
Pastabos: Tekstų (nr. 122-132, 142-173) – užrašytojai nežinomi.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 423
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD III 15 (Pastabos: Juozo Aidulio, Kazio Trapiko ir Alberto Umbražūno tautosakos rinkinys )

2. LMD III 27 (Pastabos: Edvardo Lelertavičiaus ir Kazimiero Trapiko tautosakos rinkinys )

Anotacija: Rinkinį sudaro 11 dainų, 69 pasakos, 2 pasakos su dainuojamaisiais intarpais, 1 pasaka be galo, 27 sakmės, 1 padavimas, 8 humoristiniai pasakojimai, 2 pasakojimai, 2 priežodžiai, 1 mįslė, 1 keiksmas, 1 užkalbėjimas, 3 oracijos, 3 žaidybiniai dialogai, 2 trumpieji pasakymai, 1 garsų pamėgdžiojimas, 32 vietovardžių sąrašai, kuriuose yra 483 vietų pavadinimai. Inventorinimas tikslintas 2012 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 181
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (90-95, 114, 128, 135, 139, 142)
2. PASAKOS (1, 27-28, 30-36, 43-44, 46-52, 55-58, 60, 62-69, 71-73, 76, 77a, 78, 78a, 79-80, 82, 84, 86, 86a, 87, 99-101, 109, 111-113, 115, 117-121, 125-127, 134, 136-138, 141)
3. PASAKOS SU DAINUOJAMAISIAIS INTARPAIS (29, 61)
4. SAKMĖS (4, 10-12, 14-15, 25, 37-38, 38a, 39-41, 54, 59, 59a, 74, 77, 77b, 85, 97, 98, 98a, 103, 116, 122, 140)
5. PADAVIMAI (53a)
6. HUMORISTINIAI PASAKOJIMAI (42, 70, 75, 81, 83, 102, 105, 110)
7. PASAKOJIMAI (9, 45)
8. PASAKOS BE GALO (88)
9. TIKĖJIMAI (5-8, 15, 18-24, 26, 53)
10. PRIEŽODŽIAI (129-130)
11. MĮSLĖS (108)
12. KEIKSMAI (16)
13. UŽKALBĖJIMAI (133)
14. ORACIJOS (89, 106, 123)
15. ŽAIDIMŲ DIALOGAI (104, 107, 123)
16. TRUMPIEJI PASAKYMAI (13, 17)
17. GARSŲ PAMĖGDŽIOJIMAI (124)
18. VIETOVARDŽIAI (132, 143-173)
Užrašymo metai: nuo: 1935 iki: 1936
Užrašytojas: 1. Kazimieras Trapikas (pastabos: užrašė: nr. 4-122)
2. Kastantas Klišauskas (pastabos: užrašė: nr. 132-141)
3. Kazimieras Panavas (pastabos: užrašė: nr. 1-3)
Užrašymo vieta: 1. Bendoriškė k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Bindariškes sod., Daugieliškie , pastabos: apsk. vnt.: 29-30, 61, 62, 166)
2. Būdninkai k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Budnikai, Daugieliškia par. , pastabos: apsk. vnt.: 171)
3. Nevaišiai k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Ceikinei par. sodž. Nevajšei , pastabos: apsk. vnt.: 160)
4. Ceikinėliai k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Ceikinių par., sodž. Cejkynelei , pastabos: apsk. vnt.: 158)
5. Makniškė k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Ceikinių par., sodz. Maknyškie , pastabos: apsk. vnt.: 170)
6. Mažulonys k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Ceikinių par., sodž. Mažulanys , pastabos: apsk. vnt.: 149)
7. Juodalaukis k., Kazitiškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Daugieliškia par., sodž. Jodalaukys , pastabos: apsk. vnt.: 153)
8. Kuzliškė k., Vidiškių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Daugieliškia par., sodž. Kužliškie , pastabos: apsk. vnt.: 152)
9. Navikai k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: daugieliskia par., sodž. Navykai , pastabos: apsk. vnt.: 162)
10. Triburčiai k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Daugieliškia par., sodž. Triburcej , pastabos: apsk. vnt.: 168)
11. Gervelės k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Gėrvėles, Rimšies par. , pastabos: apsk. vnt.: 172)
12. Rukiškė k., Linkmenų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Linkmenu par., sodž. Rukiškie , pastabos: apsk. vnt.: 155)
13. Makniškė k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Makniškė , pastabos: apsk. vnt.: 1-3, 89-90)
14. Mikalavėlis k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Mikalavelia II, Ceikinių parapijos , pastabos: apsk. vnt.: 53)
15. Rukšiškė k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Palušies par., sodž. Rukšyškie , pastabos: apsk. vnt.: 167)
16. Sliesoriškė k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Paringis, sodž. Sliesariškė , pastabos: apsk. vnt.: 147)
17. Paringys k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Paringys , pastabos: apsk. vnt.: 133-134, 136-138, 140, 141, 161)
18. Kiniūnai k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Paringys, sodž. Kiniūnai , pastabos: apsk. vnt.: 148)
19. Viktoriškė k., Dūkšto sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Paringys, sodž. Viktorinie , pastabos: apsk. vnt.: 145)
20. Grigiškė k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Paryngia par., sodž. Grigiškie , pastabos: apsk. vnt.: 164)
21. Smilginiškė k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Paryngio par., sodž. Smilginiškiu , pastabos: apsk. vnt.: 165)
22. Cicėniškė k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Paryngis par., sodž. Ciceniškie , pastabos: apsk. vnt.: 134, 163)
23. Viršupis k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Paryngis, sodž. Viršupis , pastabos: apsk. vnt.: 151)
24. Radeikiškė k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Radaikiškės, Daugieliškių val. , pastabos: apsk. vnt.: 28, 31-34, 51, 157)
25. Mažėnai k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Rimšies par., sodž. Mazienai , pastabos: apsk. vnt.: 159)
26. Rizgūnai k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Ryzgunu, Paringio parpijos , pastabos: apsk. vnt.: 4-27, 35-50, 52, 53a, 54, 55, 59, 59a, 60, 63, 70-72, 79, 80, 81, 97, 99, 101, 102, 116-122, 127, 150)
27. Ažusienis k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Sodž. Ažusienis arba Niūkiškie, Daugielišk par. , pastabos: apsk. vnt.: 173)
28. Pašventys vs., Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Švencianių par., sodž. Pašvyntie , pastabos: apsk. vnt.: 168)
29. Veličkos k., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Svencianių par., sodž. Velyckas , pastabos: apsk. vnt.: 156)
30. Kuksos k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Tverečiaus par., sodž. Kuksos , pastabos: apsk. vnt.: 143)
31. Didžiasalis k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Tverečius, sodž. Didžiasalis , pastabos: apsk. vnt.: 144)
Pateikėjai: 1. Mykolas Žižmaras (orig: Mikolės Zyzmoras), gyvenamoji vieta: Rizgūnai k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 71)
2. Ulijona Panavienė (orig: Julijona Panavienė), gyvenamoji vieta: Makniškė k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 3, 89-91)
3. Darata Žižmarienė (orig: Darata Žižmoriene, Zyzmoriene), gyvenamoji vieta: Rizgūnai k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 4-27, 52)
4. Justinas Šalna , gyvenamoji vieta: Radeikiškė k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 28, 31-34)
5. Marcelė Ragaišienė , gyvenamoji vieta: Bendoriškė k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 29, 61-62, 115)
6. Blažiejus Malinauskas (orig: Blaž. Malinauskas), gyvenamoji vieta: Bendoriškė k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 30)
7. Mataušas Luneckas (orig: Mot., Matau. Luneckas), gyvenamoji vieta: Rizgūnai k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 35, 49, 53a, 59, 59a, 63, 97, 101-102)
8. Galina Luneckienė (orig: Galena, Halena Luneckienie), gyvenamoji vieta: Rizgūnai k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 37-40, 46-48, 99)
9. Antanas Malinauskas (apsk.vnt: 41)
10. Žižmaras (orig: Žyžmaras), gyvenamoji vieta: Rizgūnai k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 42-44)
11. Ona Šalnienė (orig: Anna Šalnienie), gyvenamoji vieta: Radeikiškė k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 51)
12. Jonas Luneckas , gyvenamoji vieta: Rizgūnai k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 55, 60, 123)
13. Blaževičienė , gyvenamoji vieta: Rizgūnai k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 70)
14. Jurgis Žižmaras (orig: Jurgis Zyzmoras), gyvenamoji vieta: Rizgūnai k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 72)
15. Petras Blaževičius , gyvenamoji vieta: Rizgūnai k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 79-80, 88)
16. J. Rastenis (apsk.vnt: 81)
17. J. Šuminas (apsk.vnt: 83)
18. Tamošius Zaleckas (orig: Tumašius Zaleckas) (apsk.vnt: 109-112)
19. Juozapas Luneckas , gyvenamoji vieta: Rizgūnai k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 116)
20. Viktoras Luneckas , gyvenamoji vieta: Rizgūnai k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 117-122, 127)
21. Zuzana Ragaišienė , gyvenamoji vieta: Cicėniškė k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 134)
22. Veronika Ragaišytė , gyvenamoji vieta: Cicėniškė k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 133)
23. Mykolas Kalvelis (orig: Mikolas Kalvelis), gyvenamoji vieta: Paringys k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 136-137)
24. Kastantas Klišauskas , gyvenamoji vieta: Paringys k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 138, 140)
25. Elžbieta Gaižutienė , gyvenamoji vieta: Paringys k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 141)
26. Bikelienė , gyvenamoji vieta: Mikalavėlis k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 53)
Kitų žmonių įnašai: 1. Vanda Misevičienė-Barauskienė - katalogino (1958 m. katalogino dainuojamąją tautosaką.)
2. Andželika Jakubynienė - inventorino (2012 m. tikslino inventorinimą.)
3. Bronislava Kerbelytė - katalogino (1974 m. katalogino pasakojamąją tautosaką.)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423

 

← Į sąrašą