LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD III
Signatūra:LMD III 138
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Viktoro Maldžiūno tautosakos rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinio būklė gera. Rašyta juodu rašalu, pabraukymai ir prierašai padaryti raudonu pieštuku. Raštas lengvai įskaitomas. Rinkinio parametrai 15,5x20 cm.
Pastabos: Rinkinio pradžioje yra užrašytojo kreipimasis į Matą Untulį.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

2. laiškai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 63
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD II 14 (Pastabos: Viktoro Maldžiūno tautosakos rinkinys)

2. LMD III 21 (Pastabos: Viktoro Maldžiūno dainų ir žodžių rinkinys)

3. LMD III 95 (Pastabos: Viktoro Maldžiūno vietovardžių rinkinys)

4. LMD III 117 (Pastabos: Viktoro Maldžiūno tautosakos rinkinys)

5. LMD III 167 (Pastabos: Viktoro Maldžiūno vietovardžių rinkinys)

6. LMD III 170

Anotacija: Rinkinį sudaro 26 dainų tekstai, 5 pasakos, 2 istoriniai pasakojimai, 1 pavardžių ir vietovardžių sąrašas.
Bendras turinio vienetų kiekis: 34
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (8-11, 13-34)
2. PASAKOS (1-3, 5, 6)
3. ISTORINIAI PASAKOJIMAI (4, 7)
4. PAVARDĖS (12)
5. VIETOVARDŽIAI (12)
Užrašymo metai: 1934
Užrašytojas: Viktoras Maldžiūnas
Užrašymo vieta: 1. Balčiulėniškė k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: iš Balciulėniškės sodž. , pastabos: apsk. vnt.: 7, 21, 23, 24, 26)
2. Kandrotiškė I k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: iš Kandraciškės viens. , pastabos: apsk. vnt.: 29)
3. Mikalavėlis k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: iš Mikalavelio sodž. , pastabos: apsk. vnt.: 5, 6)
4. Pamiliškė k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: iš Pamiliškės sodž. , pastabos: apsk. vnt.: 14, 19, 22, 28, 30, 33 )
5. Ropiškė k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: iš Ropiškės viens. , pastabos: apsk. vnt.: 25)
6. Salelė k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: iš Salelės sodž. , pastabos: apsk. vnt.: 13, 17, 18, 20, 27, 34)
7. Žalabiškės k., Pabarės sen., Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (originale: iš Žalabų sodž. , pastabos: apsk. vnt.: 15, 16, 31, 32)
8. Krikianka vs., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Krikiankos viens. , pastabos: apsk. vnt.: 1-4)
Pateikėjai: 1. Gabrys Baušys , gyvenamoji vieta: Mikalavėlis k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 5, 6)
2. Motiejus Blaževičius , gyvenamoji vieta: Balčiulėniškė k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 7)
3. Marcelia Gimžauskienė , gyvenamoji vieta: Salelė k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 13, 17, 18, 20, 27, 34)
4. Marijonas Bukauskas , gyvenamoji vieta: Pamiliškė k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 14, 19, 22, 28, 30, 33)
5. Karolina Padleckaitė , gyvenamoji vieta: Žalabiškės k., Pabarės sen., Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 15, 16, 31)
6. Kostancija Cicėnienė , gyvenamoji vieta: Balčiulėniškė k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 21, 23, 24, 26)
7. Juozapota Rastenienė , gyvenamoji vieta: Ropiškė k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 25)
8. Razelia Kliukienė , gyvenamoji vieta: Kandrotiškė I k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 29)
9. Kazys Padleckas , gyvenamoji vieta: Žalabiškės k., Pabarės sen., Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 32)
10. Antanas Maldžiūnas (iš Krikiankos k.) , gyvenamoji vieta: Krikianka vs., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 1-4)
Kitų žmonių įnašai: 1. Vanda Misevičienė-Barauskienė - katalogino
2. Bronislava Kerbelytė - katalogino
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

 

← Į sąrašą