LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD III
Signatūra:LMD III 75
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Mato Untulio sudarytas vietovardžių rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys patenkinamos būklės. Popierius pageltęs. Rašyta juodu rašalu, žodžiai pabraukti juodu, raudonu, mėlynu pieštuku. Rašalas ryškus. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai 20x16 cm.
Pastabos: Matas Untulis perrašė kitų tautosakos užrašytojų surinktus vietovardžius ir sudėjo į rinkinį.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 49
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 1039 (Pastabos: M. Untulio tautosakos rinkinio nuorašas.)

2. LMD I 180 (Pastabos: M. Untulio tautosakos rinkinys.)

3. LMD I 194 (Pastabos: M. Untulio ir Agotos Bielinytės tautosakos rinkinys.)

4. LMD I 294 (Pastabos: M. Untulio ir kitų užrašytojų tautosakos rinkinys.)

5. LMD I 459 (Pastabos: M. Untulio tautosakos rinkinys.)

6. LMD I 674 (Pastabos: M. Untulio tautosakos rinkinys.)

7. LMD I 716 (Pastabos: M. Untulio tautosakos rinkinys.)

8. LMD I 748 (Pastabos: M. Untulio tautosakos rinkinys.)

9. LMD I 760 (Pastabos: M. Untulio tautosakos rinkinys.)

10. LMD II 1 (Pastabos: M. Untulio ir A. Bielinio tautosakos rinkinys.)

11. LMD III 16 (Pastabos: M. Untulio ir Pr. Bielinio tautosakos rinkinys.)

12. LMD III 56 (Pastabos: M. Untulio ir Pr. Bielinio tautosakos rinkinys.)

Anotacija: Rinkinį sudaro 30 pluoštų vietovardžių iš Švenčionių, Gervėčių, Varėnos apylinkių.
Užrašymo metai: nuo: 1932 iki: 1934
Užrašymo metų pastabos: 1932 metai nurodyti tik prie 18 pluošto. Rinkinys LMD įteiktas 1934 metais.
Užrašytojas: 1. Antanas Bugelis (pastabos: 1)
2. Jonas Petrauskas (pastabos: 2)
3. Tamulevičius (pastabos: 3)
4. A. Žukauskas (orig: Žukauskas)
5. Leškevičius (pastabos: 5)
6. Galickas (pastabos: 6)
7. Gailiušis (pastabos: 7)
8. Kazys Sabas (pastabos: 8)
9. A. Stanelis (orig: Stanelis) (pastabos: 9)
10. Butrimas (pastabos: 10)
11. Čenys (pastabos: 10)
12. Stasys Bukauskas (pastabos: 12)
13. St. Jakavičius (orig: Jakavičius) (pastabos: 13)
14. Martinkėnas (pastabos: 17)
15. V. Dasys (pastabos: 18)
16. Drėma (pastabos: 19)
17. Micevičius (pastabos: 21)
18. Ringevičius (pastabos: 22)
19. Rakštelis
20. V. Subačius (orig: V. Subaičius) (pastabos: 27)
Užrašymo vieta: 1. Seinai m., , Seinų pav., Palenkės vaiv. (originale: )
2. Marcinkonys k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: )
3. Raseiniai m., , Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: )
4. Dubičiai k., Kaniavos sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: )
5. Adutiškis mstl., Adutiškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: )
6. Punskas mstl., , Seinų pav., Palenkės vaiv. (originale: )
7. Varėna m., , Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: )
8. Nočia mstl., Nočios apyl., Varanavo r., Gardino sr. (originale: )
9. Dūkštas m., , Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: )
10. Senasis Daugėliškis k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: )
11. Dieveniškės mstl., Dieveniškių sen., Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (originale: )
12. Vilnius m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr. (originale: )
13. Gervėčiai mstl., , Astravo r., Gardino sr. (originale: )
14. Švenčionys m., , Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: )
15. Kaltanėnai mstl., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: )
16. Mielagėnai mstl., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: )
17. Lazūnai mstl., , Vijos r., Gardino sr. (originale: Lazdūnai )
18. Nieko nerasta (originale: Rodunė , pastabos: Rodūnės mstl., Varanavo r., Gardino sr., Baltarusija)
19. Nieko nerasta (originale: Suvalkai , pastabos: Suvalkų mst., Palenkės vaiv., Lenkija)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

 

← Į sąrašą