LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 194
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Mato Untulio ir Agotos Bielinytės tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis patenkinamos būklės. Rašyta juodu rašalu. Rinkinio parametrai 18,4x22,9 cm ir 16,6x20,6 cm.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 27
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 674 Mato Untulio tautosakos rinkinys

2. LMD I 716 Mato Untulio tautosakos rinkinys

3. LMD II 1

4. LMD I 180

5. LMD I 294

6. LMD I 459

7. LMD I 748

8. LMD I 760

9. LMD I 828

10. LMD I 1039

11. LMD I 1040

12. LMD III 16

13. LMD III 56

14. LMD III 231

15. LMD I 846

Anotacija: Rinkinį sudaro 2 raudos, 163 tikėjimai, 2 dainos, 12 patarlių ir priežodžių, 12 mįslių, 8 trumpieji pasakymai, 3 pasakojimai ir 37 žodžių reikšmės.
Bendras turinio vienetų kiekis: 234
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. RAUDOS (1, 3) (Pastabos: Jaunosios raudos (verkavimai).)
2. TIKĖJIMAI (2, 5-8, 10-23, 39-41, 44-92, 117, 141-223) (Pastabos: Vestuvių, gimtuvių, liaudies medicinos, gyvulių gydymo bei ganiavos, orų spėjimų, Kalėdų, Užgavėnių,Velykų tikėjimai.)
3. PRIEŽODŽIAI (42, 105-109, 117, 118, 128, 133, 134, 139)
4. DAINA (4, 9)
5. PATARLĖS (42, 105-109, 117, 118, 128, 133, 134, 139)
6. ŽAIDIMŲ DIALOGAI (43, 43a, 43b)
7. MĮSLĖS (93-104)
8. TRUMPIEJI PASAKYMAI (110-115, 137, 138)
9. PASAKOJIMAI (116, 116a, 116e)
10. Kalba (24-38, 116b, 116c, 116d, 116f, 116g, 116 h, 119-127, 129-132, 135, 136, 140 ________________________________________ )
Užrašymo metai: nuo: 1910 iki: 1911
Užrašytojas: 1. Matas Untulis (pastabos: aps. vnt.: 10-223)
2. Agota Bielinytė (pastabos: aps. vnt.: 1-9)
Užrašymo vieta: 1. Kelpučiai k., Tverečiaus sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Kalpučiai, Tverečiaus p. , pastabos: aps. vnt.: 1-9)
2. Šatės sen., , Skuodo r. sav., Klaipėdos apskr. (originale: Šačių prp., Telšių aps. , pastabos: aps. vnt.: 24-92)
3. Seda m., , Mažeikių r. sav., Telšių apskr. (originale: Seda , pastabos: aps. vnt.: 93-128)
4. Seda sen., , Mažeikių r. sav., Telšių apskr. (originale: Sedos prp., Telšių pav. , pastabos: aps. vnt.: 10-23, 129-223)
Pateikėjai: Ona Stančikaitė , gyvenamoji vieta: Seda m., , Mažeikių r. sav., Telšių apskr. (apsk.vnt: 94-128)
Kitų žmonių įnašai: 1. Rima Visackienė - inventorino (Inventorinimas patikslintas 1910 m.)
2. Bronė Kazlauskienė - katalogino
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

 

← Į sąrašą