LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 883
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Originali antraštė:Patarlės ir priežodžiai
Archyvo antraštė : Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio patarlių ir priežodžių rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. Kazimieras Svilas-Daglys-Siaustaitis (orig: Kazys Svilis (Daglys))
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis vidutinės būklės, lapo viršus įplyšęs, rašyta juodu rašalu, rašalas stipriai pašviesėjęs, tekstai aiškiai įskaitomi; parametrai – 12,8x20,8 cm.
Pastabos: Tautosakos pateikėjai rinkinyje nenurodyti.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 3
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 2 Rinkinyje – Kazio Svilo užrašytos dainos.

2. LMD I 24 Rinkinyje – Kazio Svilo užrašytos dainos.

3. LMD I 43 Rinkinyje – Kazio Svilo ir Jono Miglino užrašyta tautosaka.

4. LMD I 222 Rinkinyje – Kazio Svilo užrašyta tautosaka.

5. LMD I 273 Rinkinyje – Kazio Svilo užrašyta tautosaka.

6. LMD I 351 Rinkinyje – Kazio Svilo užrašytos dainos.

7. LMD I 442 Rinkinyje – Kazio Svilo užrašytos dainos.

8. LMD I 1050 Kazio Svilo tautosakos rinkinio nuorašas

9. LMD I 759 b Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio tautosakos rinkinys

10. LMD I 784 J. Kardelio-Kriauklo, Petro Markūzos, Jono Mickeliūno, Vlado Natkevičiaus-Parausvinio ir Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio tautosakos rinkinys

11. LMD I 986 Vinco Ditkevičiaus ir Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio tautosakos rinkinys

12. LMD I 1003 Kazimiero Svilo-Daglio ir Petro Grinkevičiaus tautosakos rinkinys

Anotacija: Rinkinį sudaro 23 patarlės ir priežodžiai.
Bendras turinio vienetų kiekis: 23
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PATARLĖS (1-2, 2a, 3-22)
2. PRIEŽODŽIAI (1-2, 2a, 3-22)
Užrašymo metai: nuo: 1911 iki: 1912
Užrašymo metų pastabos: Tautosakos užrašymo metai rinkinyje nenurodyti. Žinoma, kad kita K. Daglio tautosakinė medžiaga užrašyta 1911-1912 m. (LMD I 2, LMD I 24, LMD I 43).
Užrašytojas: Kazimieras Svilas-Daglys-Siaustaitis (orig: Kazys Svilis (Daglys))
Užrašymo vieta: 1. Deglėnai k., Pušaloto sen., Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Daglienai , pastabos: apsk. vnt.: 1-2, 2a, 3-22)
2. Pušalotas mstl., Pušaloto sen., Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: m. Pušalotas , pastabos: apsk. vnt.: 1-2, 2a, 3-22)
3. Pumpėnai mstl., Pumpėnų sen., Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Pumpėnai (Kauno g.) , pastabos: apsk. vnt.: 1-2, 2a, 3-22)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3

 

← Į sąrašą