LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 671
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Originali antraštė:Teysibes atsyraidaczies raszti Szwentami taypogi nekuryi Prižodej Žemaytyszky. Przyslowia Monocotyledoneae
Archyvo antraštė : Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis patenkinamos būklės. Rašyta juodu rašalu. Pabraukimai – raudonu, mėlynu pieštuku. Kai kurių puslapių tekstai sunkiai įskaitomi. Dalis puslapių yra patamsėję, nusidėvėję. Buvusių sąvaržėlių vietose matomos rūdžių žymės. Rankraščio parametrai: nuo 8,5x5,5 cm., 18,6x23,1 cm. iki 21,8x35,8 cm.
Pastabos: Rinkinys pažymėtas LMD 1907 metų antspaudu.
Rinkinio pradžioje – tekstas vokiečių kalba [augalų pavadinimai užrašyta lotynų kalba].

Aprašant rinkinį, buvo rasti neinventorinti kūriniai: 38(a-d), 390 (e, g), 719a, 799 (15a), 799 (46c), 799 (46d).
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

2. piešiniai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 101
Kalbos: 1. lietuvių , 2. vokiečių , 3. lotynų
Susiję ištekliai: 1. LMD I 552 (Pastabos: Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys )

2. LMD I 710 (Pastabos: Lauryno Ivinskio mįslių rinkinys)

3. LMD I 863 (Pastabos: Lauryno Ivinskio patarlių ir priežodžių rinkinys)

4. LMD I 199 b (Pastabos: Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys, perrašytas Kazio Griniaus)

5. LMD I 10 (Pastabos: Lauryno Ivinskio perrašytos dainos iš Motiejaus Valančiaus knygos „Palangos Juzė“)

6. LMD I 51 (Pastabos: Lauryno Ivinskio dainų rinkinys)

7. LMD I 98 (Pastabos: Lauryno Ivinskio pasakų rinkinys)

8. LMD I 145 (Pastabos: Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys)

9. LMD I 204 (Pastabos: Prano Muralio ir Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys)

10. LMD I 227 (Pastabos: Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys)

11. LMD I 371 (Pastabos: Lauryno Ivinskio dainų rinkinys)

12. LMD I 421 (Pastabos: Lauryno Ivinskio ir J. Putkio tautosakos rinkinys )

Anotacija: Rinkinį sudaro 2483 patarlių ir priežodžių, 1 pasakojimas, 14 mįslių, 1 situacinis pasakymas, 1 tikėjimas, 1 prakeiksmas, 3 dialektizmai.

Inventorinimas patikslintas 2011 metais.
Bendras turinio vienetų kiekis: 2504
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. DIALEKTIZMAI (719a, 799(15a), 799 (46c))
2. PATARLĖS (1-38, 38 a-d, 39-384, 384a, 385-390, 390a-f, 393a, 394 (1-4), 395 (1-5), 396 (2-14), 396a, 397-454, 458-532, 533 (a-h), 534-625, 625a, b, 626-667, 670-674, 676-719, 720-736, 736a, 337-764, 764a, 765-768, 768a, 769-798, 799 (1-14, 14 (a-f), 799 (15 (1-4)), 799 (16-27), 799 (27 (a-e)), 799 (28-46, 46a, 46b), 800-1035, 1035a, 1036-1073, 1073a, 1074-1086, 1086a, 1087-1103, 1103a, 1104-1117, 1117a, 1118 a-c, 1119-1121, 1121a, 1122-1126, 1126a, 1127-1140, 1140a, 1141-1146, 1146a, 1147-1193, 119,3 (1-34), 1194-1237, 1237a, 1238-1436, 1436a, 1437, 1437a, 1438-1490, 1490a, 1491-1506, 1506a, 1507-1512, 1512a, 1513-1518, 1518a, 1519-1525, 1525a, 1526-1603, 1604 (1-12, 14, 16-20), 1605-1632, 1632a, 1633, 1633a, 1634-1636, 1636a, 1637-1640, 1640a, 1641-1696, 1696a, 1697-1755, 1757-1762, 1764, 1766, 1768, 1770-1778, 1780-1845, 1847-1861, 1861a, 1862-1887, 1889,1891-1898, 1900-1915, 1915a, 1916-1927, 1929-1932, 1934-1938, 1940-1952, 1952a, 1953, 1953a, 1954-1972, 1972a, 1973-2020, 2022-2041, 2041 (a-c), 2042-2046, 2052 (a-d), 2053-2090, 2092-2102, 2102a, 2103-2139, 2141, 2143-2261, 2261a, 2262-2274, 2276-2290)
3. PRIEŽODŽIAI (1-38, 38 a-d, 39-384, 384a, 385-390, 390a-f, 393a, 394 (1-4), 395 (1-5), 396 (2-14), 396a, 397-454, 458-532, 533 (a-h), 534-625, 625a, b, 626-667, 670-674, 676-719, 720-736, 736a, 337-764, 764a, 765-768, 768a, 769-798, 799 (1-14, 14 (a-f), 799 (15 (1-4)), 799 (16-27), 799 (27 (a-e)), 799 (28-46, 46a, 46b), 800-1035, 1035a, 1036-1073, 1073a, 1074-1086, 1086a, 1087-1103, 1103a, 1104-1117, 1117a, 1118 a-c, 1119-1121, 1121a, 1122-1126, 1126a, 1127-1140, 1140a, 1141-1146, 1146a, 1147-1193, 119,3 (1-34), 1194-1237, 1237a, 1238-1436, 1436a, 1437, 1437a, 1438-1490, 1490a, 1491-1506, 1506a, 1507-1512, 1512a, 1513-1518, 1518a, 1519-1525, 1525a, 1526-1603, 1604 (1-12, 14, 16-20), 1605-1632, 1632a, 1633, 1633a, 1634-1636, 1636a, 1637-1640, 1640a, 1641-1696, 1696a, 1697-1755, 1757-1762, 1764, 1766, 1768, 1770-1778, 1780-1845, 1847-1861, 1861a, 1862-1887, 1889,1891-1898, 1900-1915, 1915a, 1916-1927, 1929-1932, 1934-1938, 1940-1952, 1952a, 1953, 1953a, 1954-1972, 1972a, 1973-2020, 2022-2041, 2041 (a-c), 2042-2046, 2052 (a-d), 2053-2090, 2092-2102, 2102a, 2103-2139, 2141, 2143-2261, 2261a, 2262-2274, 2276-2290)
4. MĮSLĖS (391-393, 396 (1), 455-457, 799 (15 (1-3)), 1928, 2047, 2048, 2275)
5. PASAKOJIMAI (799 (46d))
6. SITUACINIAI PASAKYMAI (675)
7. TIKĖJIMAI (669)
8. PRAKEIKSMAI (668)
Užrašymo metai: 1856
Užrašymo metų pastabos: Pastaba rinkinio p...."iszrszitas 1856 metu...Pona Irvinski professoriaus Ritawa...."
Užrašytojas: Laurynas Ivinskis
Užrašymo vieta: Rietavas m., , Rietavo sav., Telšių apskr. (originale: ...Ritawa... )
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

 

← Į sąrašą