LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Signatūra:LMD I 420
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Petro Kurkulio tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis vidutinės būklės, lapai pageltę, rašyta juodu rašalu lenkiškais rašmenimis, tekstai įskaitomi. Parametrai 18x22 cm.
Pastabos: Kai kurie rankraščio puslapiai pažymėti LMD 1907 m. bei redakcijos „LITWY“ WILNO antspaudais. Manoma, kad M. Davainio-Silvestraičio ir P. Kurkulio užrašyta medžiaga sudėta atsitiktinai.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 27
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 14 Mečislovo Davainio-Silvestraičio dainų rinkinys

2. LMD I 172 Davainos-Silvestravičiaus tautosakos rinkinys

3. LMD I 193 Davainos-Silvestravičiaus užrašyta tautosaka

4. LMD I 198 Davainos-Silvestravičiaus užrašyta tautosaka

5. LMD I 201 Davainos-Silvestravičiaus užrašyta tautosaka

6. LMD I 203 a Davainos-Silvestravičiaus tautosakos rinkinys

7. LMD I 229 Davainos-Silvestravičiaus tautosakos rinkinys

8. LMD I 253 Davainos-Silvestravičiaus tautosakos rinkinys

9. LMD I 267 Davainos-Silvestravičiaus tautosakos rinkinys

10. LMD I 267 a Davainos-Silvestravičiaus tautosakos rinkinys

11. LMD I 434 Davainos-Silvestravičiaus tautosakos rinkinys

12. LMD I 476 a Davainos-Silvestravičiaus tautosakos rinkinys

13. LMD I 480 Davainos-Silvestravičiaus tautosakos rinkinys

14. LMD I 89 Davainos-Silvestravičiaus tautosakos rinkinys

15. LMD I 93 Davainos-Silvestravičiaus tautosakos rinkinys

Anotacija: Rinkinį sudaro 80 dainų, 5 šokių, ratelių, žaidimų dainos. Inventorinimas tikslintas 2011 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 86
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-43, 49-84)
2. ŠOKIŲ, RATELIŲ, ŽAIDIMŲ DAINOS (44-48)
Teminis skirstymas: 1. Velykos (37) (Pastabos: Per Velykas dainuojama daina.)
Užrašymo metai: nuo: 1874 iki: 1912
Užrašymo metų pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio medžiaga užrašyta 1874, 1882, 1887, Petro Kurkulio – 1912 m.
Užrašytojas: 1. Mečislovas Davainis-Silvestraitis (orig: Silvestravičius) (pastabos: 1-83)
2. Petras Kurkulis (pastabos: 84)
Užrašymo vieta: 1. Raseiniai sen., , Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: )
2. Serbentai k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: )
3. Girkalnis k., Girkalnio sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: )
4. Bukoniai k., Marijampolės sen., Marijampolės sav., Marijampolės apskr. (originale: Bukuczun )
5. Palendriai k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: isz Paliandriun )
6. Kalnujai sen., , Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: Kalnuju )
7. Lesčiai k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: Laszcziai )
8. Musteika k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Musteikos s., Gardino pav. ir gub. )
9. Nieko nerasta (originale: Tamkucziai , pastabos: Šio miesto Raseinių r. nėra.)
Pateikėjai: 1. Beržinienė (orig: Bersieninie), gyvenamoji vieta: Lesčiai k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 7, 8)
2. Rumševičienė- Rumšienė (orig: Rumszewiczienė-Rumszienė), gyvenamoji vieta: Raseiniai sen., , Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 2,3)
3. Kazimieras Parnarauskis , gyvenamoji vieta: Girkalnis k., Girkalnio sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 4-6)
4. Petruna Poškienė (orig: Petruna Poszkinie), gyvenamoji vieta: Kalnujai k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 28-30)
5. Vincentas Bakutis , gyvenamoji vieta: Serbentai k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 9-13, 13a, 14-25a,36-44, 48)
6. Marijona Vitkauskienė , gyvenamoji vieta: Bakučiai k., Raseinių sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 49, 52-56)
7. Uršulė Klimašauskienė (apsk.vnt: 1, 51)
8. Batušienė , gyvenamoji vieta: Marijampolė sen., , Marijampolės sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 52,54)
9. Antanas Zoruda , gyvenamoji vieta: Raseiniai sen., , Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 80)
10. Aleksandras Fromas-Gužutis (pastabos: Slapyvardis nustatytas iš \"Lietuvių literatūros enciklopedijos\"; apsk.vnt: 81)
11. Jozefa Venslauskaitė (Venslauskytė) (orig: Jozefa Wenslauskikie) (apsk.vnt: 82)
12. Rožė Miškinienė , gyvenamoji vieta: Musteika k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 84)
13. Antanas Joruda , gyvenamoji vieta: Palendriai k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 80)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronė Kazlauskienė - katalogino
2. Andželika Jakubynienė - inventorino (2011 m. tikslino inventorinimą.)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

 

← Į sąrašą