LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 198
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Stasio Bukausko tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys patenkinamos būklės. Rašyta juodu rašalu. Rašalas pašviesėjęs. Kai kurie puslapiai per lenkimo liniją įplyšę. Rinkinio parametrai 16,5×20,5 cm 22×35,5 cm.
Pastabos: Rinkinio puslapiai pažymėti LMD 1907 m. antspaudu.

K. Viščinio pastaba: „Tautosaka Nr. 1-7 yra užrašyta moksleivio S. Bukausko apie 1926-1929 m. Prie Davainio-Silvestraičio rinkinio (LMD I 198) prisegta atsitiktinai. 1972. X. 6”.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 48
Kalbos: 1. lietuvių , 2. lenkų
Susiję ištekliai: 1. LMD I 14

2. LMD I 89

3. LMD I 93

4. LMD I 172

5. LMD I 193

6. LMD I 201

7. LMD I 229

8. LMD I 253

9. LMD I 267

10. LMD I 267 a

11. LMD I 286

12. LMD I 420

13. LMD I 434

14. LMD I 480

15. LMD I 677

16. LMD I 780

17. LMD I 840

18. LMD I 853

19. LMD I 983

20. LMD I 1000

21. LMD I 203 a

22. LMD I 476 a

23. LMD I 677 a

Anotacija: Rinkinį sudaro 5 tikėjimai, 2 sakmės, 36 muzikos instrumentų aprašai, 24 dainuojamųjų šokių ir žaidimų aprašai, 3 įvairūs kūriniai.
Bendras turinio vienetų kiekis: 70
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. UŽKALBĖJIMAI (5)
2. TIKĖJIMAI (1-4)
3. PADAVIMAI (7)
4. MUZIKOS INSTRUMENTAI (FOLKLORO) (8-43) (Pastabos: Aprašoma lietuvių liaudies muzikos instrumentai, prie kai kurių aprašų yra instrumento piešinys.)
5. ŠOKIŲ IR ŽAIDIMŲ FOLKLORAS (47-70)
6. įvairūs kiti (44-46)
7. MITOLOGINĖS SAKMĖS (6)
Instrumentai: 1. KANKLĖS (Pastabos: aps. vnt.: 8)
2. SMUIKAS (Pastabos: aps. vnt.: 12)
3. CIMBOLAI (Pastabos: aps. vnt.: 9)
4. BASEDLA (Pastabos: aps. vnt.: 13)
5. BŪGNAS (Pastabos: aps. vnt.: 14)
6. KLARNETAS (Pastabos: aps. vnt.: 15)
7. ARMONIKA (Pastabos: aps. vnt.: 17)
8. BANDŪRĖLIS (Pastabos: aps. vnt.: 18)
9. OŽRAGIS (Pastabos: aps. vnt.: 19)
10. DIATONINĖ BIRBYNĖ (Pastabos: aps. vnt.: 20, 21)
11. DŪDMAIŠIS (Pastabos: Originalus pavadinimas „gudų dūda“. Aps. vnt.: 22.)
12. KERDŽIAUS TRIMITAS (Pastabos: originalus pavadinimas „truba didžioji“. Aps. vnt.: 23)
13. OŽRAGIS (Pastabos: Originalus pavadinimas „mažoji trubikė“. Aps. vnt.: 24)
14. LENTUTĖS (muzikos instrumentas) (Pastabos: Originalus pavadinimas „čirpinė“. Aps. vnt.: 25.)
15. MUZIKINIS LANKAS (Pastabos: Originalus pavadinimas „plerpinė“. Aps. vnt.: 26.)
16. MOLIO ŠVILPUKAS (Pastabos: Originalus pavadinimas „vamzdžiukas molinis“. Aps. vnt.: 27.)
17. MEDŽIO ŠVILPUKAS (Pastabos: Originalus pavadinimas „vamzdis ilgasis“. Aps. vnt.: 28.)
18. LAMZDELIS (Pastabos: Originalus pavadinimas „v[amzdelis] striukasis“, „dūdelė“, „liepinis vamzdžiukas“. Aps. vnt.: 29, 30, 42.)
19. ŠVILPUKAS (muzikos instrumentas) (Pastabos: Originalus pavadinimas „švilpinė“. Aps. vnt.: 31.)
20. UBIKAS (Pastabos: Originalus pavadinimas „piplis“, „klarkinė“. Aps. vnt.: 32, 35.)
21. TRIMITAS (Pastabos: Originalus pavadinimas „veltornia“. Aps. vnt.: 33.)
22. VILIOKLIS (Pastabos: Originalus pavadinimas „klarkinė“, „zuikvamzdis“. Aps. vnt.: 34, 40.)
23. SIGNALINĖ LENTA (Pastabos: Originalus pavadinimas „barškynė“. Aps. vnt.: 37.)
24. Kratomieji idiofonai (Pastabos: Originalus pavadinimas „tarškinė“. Aps. vnt.: 38.)
25. ŪŽLYS (Pastabos: Originalus pavadinimas „užinė“. Aps. vnt.: 39.)
26. SIGNALINIS STRYPAS (Pastabos: Originalus pavadinimas „stiabulė“. Aps. vnt.: 41.)
27. ŽIEVĖS TRIMITAS (Pastabos: Originalus pavadinimas „truba suktinė“. Aps. vnt.: 43.)
Užrašymo metai: nuo: 1890 iki: 1929
Užrašymo metų pastabos: M. Davainis-Silvestraičio tautosaka užrašyta 1890 m., S. Bukausko – 1926-1929 m.
Užrašytojas: 1. Stasys Bukauskas (pastabos: aps. vnt.: 1-7)
2. Mečislovas Davainis-Silvestraitis (pastabos: aps. vnt.: 8-70)
Užrašymo vieta: 1. Naujasis Daugėliškis sen., , Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Pekariškė k., Daugėliškio vls., Švenčionių aps. (Aruodų geografiniame banke Pekariškės k. nėra) , pastabos: aps. vnt.: 1-7)
2. Šaukliai k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: Šaukliai, Raseinių par. , pastabos: aps. vnt.: 8-70)
Pateikėjai: Antanas Karazinas , gyvenamoji vieta: Šaukliai k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 7-80)
Kitų žmonių įnašai: 1. Rima Visackienė - inventorino (Inventorinimas patikslintas 2010 m)
2. Klimas Viščinis - inventorino
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

 

← Į sąrašą