LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 434
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis blogos būklės, rašytas lenkiškais rašmenimis, violetiniu ir juodu rašalu, tekstai įskaitomi, išbraukyti; parametrai 18x22 cm.
Pastabos: Inventoriniame lape įrašyta K. Viščinio pastaba, kad Nr. 10-42 yra užrašyta A. Bielinio, kuri atsitiktinai pridėta prie M. Davainio Silvestraičio rinkinio LMD I 434. Sąsiuvinio pabaigoje užrašytas tekstas lenkų kalba yra neinventorintas. Kai kurie rankraščio puslapiai pažymėti LMD 1907 m. antspaudu.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Kalbos: 1. lietuvių , 2. lenkų
Susiję ištekliai: 1. LMD I 474 Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys

2. LMD I 457 Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys

3. LMD I 197 a Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys

4. LMD I 183 Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys

5. LMD I 160 Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys

6. LMD I 14 Mečislovo Davainio-Silvestraičio dainų rinkinys

7. LMD I 172 Davainos-Silvestravičiaus tautosakos rinkinys

8. LMD I 193 Davainos-Silvestravičiaus užrašyta tautosaka

9. LMD I 198 Davainos-Silvestravičiaus užrašyta tautosaka

10. LMD I 201 Davainos-Silvestravičiaus užrašyta tautosaka

11. LMD I 203 a Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

12. LMD I 229 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

13. LMD I 253 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

14. LMD I 267 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

15. LMD I 267 a Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

16. LMD I 286 Spėjama, kad tai Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

17. LMD I 420 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

18. LMD I 476 a Davainos-Silvestravičiaus užrašyta tautosaka

19. LMD I 480 Mečislovo Davainio Silvestraičio tautosakos rinkinys

20. LMD I 89 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

21. LMD I 93 Davainos Silvestravičiaus pasakų ir tikėjimų rinkinys

22. LMD I 475 Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys

23. LMD I 485 P. Nalivaikos ir Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys

24. LMD I 589 Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys

Anotacija: Rinkinį sudaro 19 dainų, 33 tikėjimai, 4 sakmės.
Bendras turinio vienetų kiekis: 47
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-5, 5(1), 5(2), 5(3), 6, 6(1), 7-9)
2. TIKĖJIMAI (10-12,14,17-33, 35-42)
3. SAKMĖS (13,15,16,34)
Užrašymo metai: iki: 1933
Užrašymo metų pastabos: M. Davainio-Silvestraičio medžiaga užrašyta XIX a. pab., A. Bielinio – apie 1933 m.
Užrašytojas: 1. Mečislovas Davainis-Silvestraitis (pastabos: 1-9)
2. Alfonsas Bielinis (pastabos: Nr. 10-42)
Užrašymo vieta: 1. Bukoniai k., Marijampolės sen., Marijampolės sav., Marijampolės apskr. (originale: )
2. Kalnujai k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: )
Pateikėjai: 1. Uršulė Klimašauskienė (apsk.vnt: 4, 9)
2. Marijona Vitkauskienė , gyvenamoji vieta: Bukoniai k., Marijampolės sen., Marijampolės sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 2,5(1), 5(2), 5(3)6, 6(1))
3. Kazimieras Parnarauskis , gyvenamoji vieta: Raseiniai r. sav., , , Kauno apskr. (apsk.vnt: 1)
4. Vladas Alesionka , gyvenamoji vieta: Bernotai k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 15)
5. Jonas Varna , gyvenamoji vieta: Juodagalviai k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 16)
Kitų žmonių įnašai: 1. Vanda Misevičienė-Barauskienė - katalogino
2. Bronislava Kerbelytė - katalogino

 

← Į sąrašą