LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 14
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Mečislovo Davainio-Silvestraičio dainų rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. Mečislovas Davainis-Silvestraitis
Gauta iš: Mečislovas Davainis-Silvestraitis
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis vidutinės būklės, vietomis suplyšęs, išmuštas rudomis dėmėmis, rašyta lenkiškais rašmenimis violetiniu rašalu, tekstai sunkiai įskaitomi; parametrai 22x35 cm.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 44
Kalbos: 1. lenkų (Pastabos: Nr. 1-21), 2. lietuvių (Pastabos: Nr. 22-71)
Susiję ištekliai: 1. LMD I 172 M. Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys.

2. LMD I 193 M. Davainio-Silvestraičio, Vincento Bakučio ir D. Čižiko tautosakos rinkinys.

3. LMD I 198 M. Davainio-Silvestraičio ir S. Bukausko tautosakos rinkinys

4. LMD I 201 Marytės Čenytės M. Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

5. LMD I 203 a M. Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys.

6. LMD I 229 M. Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys.

7. LMD I 253 M. Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys.

8. LMD I 267 M. Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys.

9. LMD I 267 a M. Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys.

10. LMD I 286 M. Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys.

11. LMD I 420 M. Davainio-Silvestraičio ir Petro Kurkulio tautosakos rinkinys.

12. LMD I 434 M. Davainio-Silvestraičio ir Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys.

13. LMD I 476 a M. Davainio-Silvestraičio ir Vincento Bakučio tautosakos rinkinys.

14. LMD I 480 M. Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys.

15. LMD I 89 M. Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys.

16. LMD I 93 M. Davainio-Silvestraičio pasakų ir tikėjimo rinkinys.

Originalai, kopijos: 1. Dainos Nr. 22-71 yra perrašytos rinkinyje LMD I 480 (1-50).
Anotacija: Rinkinį sudaro 72 dainos.
Bendras turinio vienetų kiekis: 72
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-53, 53b, 54-71)
Pateikimo būdas: 1. vokalinis folkloro pateikimas
Užrašymo metai: 1896
Užrašytojas: Mečislovas Davainis-Silvestraitis
Užrašymo vieta: Valkininkai sen., , Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Valkinykai, Trakų pav. )
Pateikėjai: 1. Marijona Orlauskienė (orig: Marjona Orlowska), gyvenamoji vieta: Valkininkai mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 6, 17-21)
2. Marijona Šlekntovna (orig: Marysia Slekntowna), gyvenamoji vieta: Valkininkai sen., , Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 7, 9-10)
3. Antanina Šelkevičiūtė (orig: Antanina Szelkewiciute), gyvenamoji vieta: Valkininkai sen., , Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 15-16, 49-50)
4. Antanina Šelkevičienė (orig: Anatanina Szelkewiciene), gyvenamoji vieta: Valkininkai sen., , Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 1, 30-42, 46-48, 51-52, 54-55, 65-69)
5. Marcijona Žideliūtė (orig: Marcijona Žideliutė), gyvenamoji vieta: Damononys k., Jakėnų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 43, 71)
6. Rožė Kaziukonienė , gyvenamoji vieta: Pūčkornės k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr.
7. Marijona Stanevičienė (orig: Mariuka Staniaviczene), gyvenamoji vieta: Valkininkai sen., , Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 53b, 56-62)
8. Marijona Šligždo , gyvenamoji vieta: Valkininkai mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr.
9. Marijona Šelkauskaitė (Šelkauskytė) (orig: Mariuka Szelkauckiuke), gyvenamoji vieta: Valkininkai mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 63-64)
10. Marijona Šelkevičiūtė (orig: Marutė Šelkevičiutė, Marijona Szelkewiciowna), gyvenamoji vieta: Valkininkai mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 2-3, 8, 12-13, 22-24; 70)
11. Antanina Šelkauskienė (orig: Antolka Szelkauskene), gyvenamoji vieta: Valkininkai mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 25-29, 44-45)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronė Kazlauskienė - katalogino (1956 m.)
2. Bronė Kazlauskienė - susijęs (1956 m.)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

 

← Į sąrašą