LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 979
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
Gauta iš: Jonas Basanavičius
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis geros būklės. Rašyta ant plono popieriaus juodu rašalu. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai: 13,5x21 cm.
Pastabos: Prie rinkinio pridėtas vokas, kuriame Matas Slančiauskas užrašytą tautosaką 1904 m. siuntė dr. Jonui Basanavičiui į Bulgariją.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

2. laiškai (Pastabos: Prie rinkinio pridėtas vokas be laiško.)

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 11
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 57 (Pastabos: Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašytos dainos.)

2. LMD I 142 (Pastabos: Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašyta tautosaka.)

3. LMD I 283 (Pastabos: Rinkinyje – Mato Slančiausko ir jo bendradarbių užrašyta tautosaka.)

4. LMD I 318 (Pastabos: Rinkinyje – Mato Slančiausko ir Prano Narvydo užrašyta tautosaka.)

5. LMD I 324 (Pastabos: Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašyta tautosaka.)

6. LMD I 332 (Pastabos: Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašyta tautosaka.)

7. LMD I 341 (Pastabos: Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašytos vestuvių dainos.)

8. LMD I 368 (Pastabos: Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašyta tautosaka.)

9. LMD I 483 (Pastabos: Rinkinyje – Mato Slančiausko ir jo talkininkų užrašyta tautosaka.)

10. LMD I 539 (Pastabos: Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašyta tautosaka.)

11. LMD I 561 a (Pastabos: Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašyta tautosaka.)

12. LMD I 561 (Pastabos: Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašyta tautosaka.)

13. LMD I 564 (Pastabos: Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašyta tautosaka.)

14. LMD I 565 (Pastabos: Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašyta tautosaka.)

15. LMD I 566 (Pastabos: Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašyta tautosaka.)

16. LMD I 644 (Pastabos: Rinkinyje – Mato Slančiausko ir jo talkininkų užrašyta tautosaka.)

17. LMD I 763 (Pastabos: Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašytos dainos.)

18. LMD I 793 (Pastabos: Rinkinyje – Mato Slančiausko ir Jono Lydeikio užrašyti eilėraščiai.)

19. LMD I 898 (Pastabos: Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašyta tautosaka.)

20. LMD I 902 (Pastabos: Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašyta tautosaka.)

21. LMD I 903 (Pastabos: Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašyta tautosaka.)

22. LMD I 904 (Pastabos: Rinkinyje – Mato Slančiausko ir kitų autorių sukurti eilėraščiai.)

23. LMD I 906 (Pastabos: Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašyta tautosaka.)

24. LMD I 974 (Pastabos: Rinkinyje – Mato Slančiausko ir Vlado Natkevičiaus užrašytos raudos.)

25. LMD I 1009 Mato Slančiausko dainų rinkinys

26. LMD I 1010 Mato Slančiausko dainų rinkinio nuorašas

27. LMD I 1011 Mato Slančiausko dainų rinkinys

28. LMD I 1012 Mato Slančiausko ir Karolio Barausko tautosakos rinkinys

29. LMD I 1059 Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

30. LMD I 1060 Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

31. LMD I 1061 Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

32.

Anotacija: Rinkinį sudaro 3 pasakos, 2 sakmės, 15 keiksmų. Inventorinimas tikslintas 2012 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 20
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PASAKOS (1, 3, 5)
2. SAKMĖS (2, 4)
3. KEIKSMAI (6-20)
Užrašymo metai: 1904
Užrašytojas: Matas Slančiauskas
Užrašymo vieta: 1. Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
2. Rimšeliai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Rimšelių dvaras, Joniškės parapija )
Pateikėjai: 1. Mateušas Tadeušas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1, 2, 4)
2. Teresė Slančiauskienė-Kardišauskytė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 2, 4)
3. Jonaitis , gyvenamoji vieta: Rimšeliai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 3, 5)
4. Matas Slančiauskas (apsk.vnt: 6-20)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino (1975 m. )
2. Andželika Jakubynienė - inventorino (2012 m. tikslino inventorininą.)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

← Į sąrašą