LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 566
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Originali antraštė:Lietuviškos pasakos ape gyvuolius parrašytos 1903
Archyvo antraštė : Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis patenkinamos būklės. Rašyta juodu rašalu. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai – 13,8x11,5 cm.
Pastabos: Rinkinys pažymėtas LMD 1907 m. antspaudu.
Pastabas mėlynu pieštuku užrašė Jonas Basanavičius.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 60
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 57

2. LMD I 142

3. LMD I 283

4. LMD I 318

5. LMD I 324

6. LMD I 332

7. LMD I 341

8. LMD I 368

9. LMD I 483

10. LMD I 539

11. LMD I 561

12. LMD I 561 a

13. LMD I 564

14. LMD I 565

15. LMD I 566

16. LMD I 567

17. LMD I 644

18. LMD I 763

19. LMD I 793

20. LMD I 898

21. LMD I 902

22. LMD I 903

23. LMD I 904

24. LMD I 905

25. LMD I 906

26. LMD I 907

27. LMD I 909

28. LMD I 910

29. LMD I 911

30. LMD I 972

31. LMD I 974

32. LMD I 1009

33. LMD I 1010

34. LMD I 1011

35. LMD I 1012

36. LMD I 1059

37. LMD I 1060

38. LMD I 1061

39. LMD I 1063

Bendras turinio vienetų kiekis: 49
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PASAKOS (4, 5, 8, 10-20, 23, 25-31, 33-35, 38-40, 42-47, 49)
2. ETIOLOGINĖS SAKMĖS (1-3, 6, 7, 9, 21, 22, 24, 32)
3. DIALOGAI (36, 37, 48)
4. PRIEŽODŽIAI (47(a-l))
Užrašymo metai: 1903
Užrašytojas: Matas Slančiauskas
Užrašymo vieta: 1. Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Linkaičiai )
2. Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Trumpaičiai )
3. Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Trumpaitėliai )
Pateikėjai: 1. Mituzienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1)
2. Antanas Stankus (orig: Ant. Stankus), gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 2)
3. Mateušas Tadeušas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 4, 13, 16, 27, 28, 42)
4. Jonas Mocius (orig: Jons Močius, Jons Mocius), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 5, 9, 29, 30)
5. Teresė Slančiauskienė-Kardišauskytė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 7, 10, 19)
6. Boniventūras Slančiauskas (orig: „...Bonivanturs senis Slančiausks...”), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 8)
7. Rokas Paleckas (orig: Paleckas Roks) (apsk.vnt: 11)
8. Pilypas Slančiauskas (orig: Pilyps Slančauskas), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 12, 20, 21, 22)
9. Dzidorius Meška , gyvenamoji vieta: Staneliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 14, 17)
10. Vincentas Kelpšas (pastabos: Pastaba kūrinio Nr. 14 gale: „...(Panaujino V. Kelpšas)...”.; apsk.vnt: 15)
11. Pranciškus Mikalauskas (apsk.vnt: 18 )
12. Kazimieras Janužas (orig: Kazimiers Janužas) (apsk.vnt: 24)
13. Veronika Petrutienė , gyvenamoji vieta: Jauneikiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 25)
14. Liudvikas Slančiauskas (orig: Liudvigs Slančauskas) (apsk.vnt: 26)
15. Šliupas (apsk.vnt: 32)
16. Juozas Mocius (orig: Juoz. Mocius) (apsk.vnt: 36, 37, 38)
17. Miliūnienė , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 39)
18. Stanislovas Slančiauskas (orig: Stanislovas Slančauskas) (apsk.vnt: 40, 41)
19. Kazimieras Tamašauskas (orig: Kazimiers Tamašauckas), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 43, 44)
20. Aloyzas Skėrys (orig: Elyzas Skerys) (apsk.vnt: 48)
21. Povilas Vilčiauskas (orig: Povils Vilčiauskas) (apsk.vnt: 49)
22. Marcijonas Batulis (orig: Batulis) (apsk.vnt: 3, 33)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino (1975 m.)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

 

← Į sąrašą