LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 142
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
Sudarymo metų pastabos:
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys patenkinamos būklės. Popierius ryškiai pageltęs. Rašyta juodu rašalu. Rašalas ryškus. Tik vietomis rašalas pašviesėjo, tapo šviesiai rudas. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai 37×23 cm.
Pastabos: Prie rinkinio yra vokas adresuotas J. Basanavičiui. Šį rinkinį M. Slančiauskas siuntė J. Basanavičiui į Bulgariją. Vokas pažymėtas LMD inventorinimo antspaudu su rinkinio numeriu. Prie voko yra nedidelis lapelis, kuriame yra pasakos nr. 51 pabaiga.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 8
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 793

2. LMD I 763

3. LMD I 566

4. LMD I 644

5. LMD I 564

6. LMD I 539

7. LMD I 561

8. LMD I 561 a

9. LMD I 483

10. LMD I 368

11. LMD I 341

12. LMD I 324

13. LMD I 332

14. LMD I 283

15. LMD I 318

16. LMD I 57

17. LMD I 142

18. LMD I 898

19. LMD I 902

20. LMD I 903

21. LMD I 904

22. LMD I 905

23. LMD I 906

24. LMD I 974

25. LMD I 979

26. LMD I 1009

27. LMD I 1010

28. LMD I 1011

29. LMD I 1012

30. LMD I 1059

31. LMD I 1060

32. LMD I 1061

Anotacija: Rinkinį sudaro 9 tikėjimai, 6 etiologinės sakmės, 41 pasaka, 1 mįslė
Bendras turinio vienetų kiekis: 57
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. TIKĖJIMAI (1-7, 33, 51)
2. ETIOLOGINĖS SAKMĖS (8, 10, 13, 14, 16, 31)
3. PASAKOS (9, 11-12, 15, 17-30, 32, 34, 35-46, 48-50, 52-57)
4. MĮSLĖS (47)
Užrašymo metai: iki: 1903
Užrašymo metų pastabos: Užrašymo metai nenurodyti, spėjame, kad tautosaka užrašyta iki 1903 metų. Prie rinkinio yra vokas (M. Slančiauskas šį rinkinį siuntė J. Basanavičiui į Bulgariją), ant kurio yra pašto antspaudas su 1903 metų data.
Užrašytojas: Matas Slančiauskas (pastabos: Užrašytojo pavardė rinkinyje neminima.)
Užrašymo vieta: 1. Gruzdžiai mstl., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
2. Trumpaičiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
3. Rudiškiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
4. Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (originale: )
5. Beržynė k., Kužių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Beržynų dvaras, gruzdiečiuos )
6. Bilžiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Bilžių sodž., Žagarės parap. )
7. Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Linkaičiai , pastabos: Linkaičių kaimas yra Joniškio ir Satkūnų seniūnijose.)
8. Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Reibinių sod., Žagariečiuose )
9. Staneliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Staniulių sod., Joniškio par. )
10. Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Trumpaitėliai )
Pateikėjai: 1. Vincentas Džiugys (orig: Vincentas Džiugys), gyvenamoji vieta: Gruzdžiai mstl., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1-3)
2. Šermukienė (orig: Šermukienė), gyvenamoji vieta: Beržynė k., Kužių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 5)
3. Juozas Tolkus (orig: Juozas Tolkus), gyvenamoji vieta: Bilžiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 4)
4. Dapkuvienė (orig: Dapkuvienė), gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 6)
5. Bliedienė (orig: Bliedienė), gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 6)
6. Mituzienė , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 8, 49)
7. Antanas Stankūnas (orig: Antanas Stankunas), gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 9)
8. Vincentas Vištartas (orig: Vinc. Vištartas), gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 7)
9. Marcijonas Batulis (orig: Batulis), gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 10, 44, 45)
10. Mateušas Tadeušas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 11, 20, 23, 30, 34, 35, 53)
11. Jonas Mocius (orig: Jonas Mocius), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 12, 16, 36, 37)
12. Teresė Slančiauskienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 14, 17, 26, 39, 57)
13. Rokas Paleckas (orig: Rokas Paleckas), gyvenamoji vieta: Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 18)
14. Pilypas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 19, 27, 28, 29)
15. Vincentas Kelpša (orig: Vincentas Kelpša), gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 22)
16. Dzidorius Meška (orig: Dzidorius Meška), gyvenamoji vieta: Staneliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 21, 24)
17. Pranciškus Mikalauskas (orig: Pranciškus Milkalauckas), gyvenamoji vieta: Rudiškiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 25)
18. Veronika Tarutienė (orig: Veronika Tarutienė), gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (pastabos: Antroji pavardės raidė išblukusi.; apsk.vnt: 32)
19. Liudvikas Slančiauskas (orig: Liudviks Slančiauskas), gyvenamoji vieta: Rudiškiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 33)
20. Kazimieras Tamašauskas (orig: Kazimieras Tamašauckas), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 38, 54)
21. Aloyzas Skėrys (orig: Elyzas Skerys), gyvenamoji vieta: Gruzdžiai sen., , Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 40)
22. Povilas Vilčiauskas (orig: Povils Vilčiauskas), gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr.
23. Juozas Mocius (orig: Juoz. Mocius), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 46-48)
24. Stanislovas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 50, 51)
25. Jurgis Anča (Ansa) (orig: Jurkis Anša), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 52)
26. Šliupas (orig: Šliupas), gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 43)
27. Kazimieras Janužas (orig: Kaz. Januža), gyvenamoji vieta: Joniškis mstl., Joniškio sen., Molėtų r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 31)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino

 

← Į sąrašą