LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 1062
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis patenkinamos būklės. Popierius pageltęs, nusėtas geltonomis dėmėmis. Rašyta juodu rašalu. Rankraščio parametrai 23x15 cm, 19x12 cm.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 57

2. LMD I 142

3. LMD I 283

4. LMD I 318

5. LMD I 324

6. LMD I 332

7. LMD I 341

8. LMD I 368

9. LMD I 483

10. LMD I 539

11. LMD I 561

12. LMD I 561 a

13. LMD I 564

14. LMD I 565

15. LMD I 566

16. LMD I 567

17. LMD I 644

18. LMD I 763

19. LMD I 793

20. LMD I 898

21. LMD I 902

22. LMD I 903

23. LMD I 904

24. LMD I 905

25. LMD I 906

26. LMD I 909

27. LMD I 972

28. LMD I 974

29. LMD I 979

30. LMD I 1009

31. LMD I 1010

32. LMD I 1011

33. LMD I 1012

34. LMD I 1059

35. LMD I 1060

36. LMD I 1061

37. LMD I 1062

38. LMD I 1063

Anotacija: Rinkinį sudaro 434 dainos, 66 pasakos, 4 anekdotai.
Bendras turinio vienetų kiekis: 504
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PASAKOS (1-64, 69, 70)
2. LIAUDIES DAINOS (71-504)
3. ANEKDOTAI (65-68)
Užrašymo metai: nuo: 1871 iki: 1894
Užrašytojas: 1. Matas Slančiauskas (pastabos: aps. vnt.: 1-426, 436-492)
2. Benediktas Viliumas (pastabos: aps. vnt.: 427-435)
3. Joana Slančiauskytė (pastabos: aps. vnt.: 493-504)
Užrašymo vieta: 1. Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: aps. vnt.: 1-10, 12-24, 29, 30, 33, 34, 37, 41-45, 47-51, 53-54, 59, 64, 71, 72, 74, 76-85, 87-92, 94-102, 104-106, 111-141, 143, 145, 146, 148, 153-155, 166-174, 176-180, 187, 199-202, 204, 205, 213-219, 222, 232-236, 241-244, 246, 248-251, 257-260, 263, 265, 266, 267, 271, 272, 276-282, 285-287, 291, 292, 302-399, 419-423, 436-463, 493-504)
2. Joniškis m., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: aps. vnt.: 11, 31, 56, 57, 206, 464, 465-467)
3. Jankūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: aps. vnt.: 25-28)
4. Račiai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
5. Šimkūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: aps. vnt.: 35, 36, 425-432)
6. Rudiškiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: aps. vnt.: 38, 86)
7. Buivydžiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: aps. vnt.: 52, 247)
8. Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: aps. vnt.: 58, 103, 149-152, 158-165, 175, 203, 283, 284, 402, 403, 406, 407, 408-417, 424, 433)
9. Vaišnoriai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: aps. vnt.: 73)
10. Niūraičiai k., Gataučių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: aps. vnt.: 75)
11. Vidginiai k., Gataučių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: aps. vnt.: 107, 108)
12. Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: aps. vnt.: 109, 147, 195, 208, 210-212)
13. Buivydžiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: aps. vnt.: 181)
14. Jauneikiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: aps. vnt.: 188-194, 237)
15. Ąžuolynė k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: aps. vnt.: 196, 197)
16. Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: aps. vnt.: 209)
17. Gulbinai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: aps. vnt.: 220, 221)
18. Raubaičiai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: aps. vnt.: 223-231, 238-240)
19. Bičiušiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: aps. vnt.: 245)
20. Gruzdžiai sen., , Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: aps. vnt.: 252-255)
21. Drąseikiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: aps. vnt.: 256)
22. Džiugiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: aps. vnt.: 261, 262, 264)
23. Juodžiai k., Gataučių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: aps. vnt.: 468-492)
24. Beržynė k., Šiaulių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Beržyna dvaras, Gruzdžių par. , pastabos: aps. vnt.: 61-63, 182, 183-186)
25. Staneliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Stanilių k. , pastabos: aps. vnt.: 110, 207)
26. Žagarė sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Žagarės par. , pastabos: aps. vnt.: 40, 60)
Pateikėjai: 1. Julijona Balčiūnienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 71, 72, 77-83, 87-89, 106, 125, 133-135, 138-141, 143, 144, 153-155, 168-174, 178-180, 187, 200, 201, 204, 205, 234-236, 241-244, 248-251, 257, 258, 260, 265, 266, 280-282, 287, 371, 373, 374, 418-423)
2. Benediktas Sungailas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1-6)
3. Juozas Sungaila , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 7-9, 13)
4. Kristina Slančiauskaitė (orig: Kristyna Slančauska), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 10, 74, 85, 91, 95-102, 372)
5. Ona Norutienė , gyvenamoji vieta: Joniškis m., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 11, 464)
6. Kazimieras Bandza , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 12)
7. Amielija Slančiauskaitė (orig: Amielija Slančauska, Amielija Slančauskyče), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 14-18)
8. Marijona Sungailaitė (orig: Marijona Sungailos), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 19)
9. Monika Sungailienė (Sungailaitė) (orig: Monika Sungailos), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 20, 33, 34)
10. Urbonienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 21)
11. Stanislovas Urmonas (orig: Stanislovs Urmons), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 22)
12. Pilypas Slančiauskas (orig: Pilyps Slančiauska), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 23, 24, 41, 42, 44, 48-49, 64, 113-120, 126, 129-132, 359, 368-370, 383, 385-387, 389-391)
13. Gasparas Čekanauskas , gyvenamoji vieta: Jankūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 25-28)
14. Elyzas Vilčiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 29)
15. Tadarušas Grebliauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 30)
16. Viktorija Vaičiulytė (orig: Viktorije Vaičiulyče), gyvenamoji vieta: Joniškis m., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 31)
17. Stanislovas Staponaitis , gyvenamoji vieta: Račiai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 32)
18. Julijonas Butautis , gyvenamoji vieta: Šimkūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 35, 36)
19. Tamošius Baravykas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 37)
20. Silvestras Slančiauskas (orig: Silivastras Slanczauckas), gyvenamoji vieta: Rudiškiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 38)
21. Marijona Slančiauskienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 166, 167, 177)
22. Tadeušas Adomaitis (orig: Tadauszas Adomaitis), gyvenamoji vieta: Žagarė sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 40)
23. Darata Slančiauskaitė (orig: Darata Slanczauskycze, Darata Salnczauska), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 43, 47, 92, 122-124, 127, 259, 263, 354-356, 360-367, 378-381, 388, 393, 396-400)
24. Barbora Baravykienė (orig: Barbora Baravyka), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 45, 90)
25. Elzbieta Slančiauskaitė (orig: Elzbieta Slanczauska) (apsk.vnt: 46, 277, 278)
26. Marijona Čeputytė (orig: Marijona Czeputycze), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 49, 51)
27. Stanislovas Meška (orig: Stanislos Maszka), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 50, 110)
28. Pranciškus Patkūnas , gyvenamoji vieta: Buivydžiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 52)
29. Feliksas Jucius , gyvenamoji vieta: Luokė mstl., Luokės sen., Telšių r. sav., Telšių apskr.
30. Kazimieras Mickus , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 54)
31. Simonas Radvilas (orig: Simons Radvils) (apsk.vnt: 55)
32. Juozas Romutis , gyvenamoji vieta: Joniškis m., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 56, 57)
33. Marijona Mocytė (orig: Marijona Mocycze), gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 58)
34. Juozas Striupeikis , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 59)
35. Pranciškus Liasutis , gyvenamoji vieta: Žagarė sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 60)
36. Aloyzas Skėrys (orig: Elyzas Skerys), gyvenamoji vieta: Beržynė k., Šiaulių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 61)
37. Elyzas Žiogas , gyvenamoji vieta: Beržynė k., Šiaulių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 62)
38. Antanas Balakas , gyvenamoji vieta: Beržynė k., Šiaulių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 63)
39. Simonas Vilčiauskas (orig: S. Vilčiauskas) (apsk.vnt: 65, 66)
40. Ignacas Briedis (apsk.vnt: 68)
41. Kazė Žvalionė (apsk.vnt: 69, 70)
42. Anielė Žvalionė (apsk.vnt: 69-70)
43. Teodora Bandzevičiūtė (orig: Teodora Bandzycze), gyvenamoji vieta: Vaišnoriai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr.
44. Ona Impuolytė , gyvenamoji vieta: Niūraičiai k., Gataučių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr.
45. Lvanora Vipartytė (orig: Lvanora Vipartycze), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 76)
46. Barbora Slančiauskienė-Čeputytė (orig: Barbora Slanczauskiene), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 84, 104, 105, 202)
47. Pranciškus Mikalauskas , gyvenamoji vieta: Rudiškiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 86)
48. Marijona Rudauskienė (apsk.vnt: 93)
49. Boniventūras Slančiauskas (orig: Bonivanturs Slanczauskas), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 94)
50. Pranciškus Lukys , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 103)
51. Juozas Jonkus , gyvenamoji vieta: Vidginiai k., Gataučių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 107, 108)
52. Tamošius Stasiulis , gyvenamoji vieta: Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 109)
53. Pranciškus Baravykas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 111)
54. Marijona Baravykienė (orig: Marijona Baravyka), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 112)
55. Antanina (Antosė) Grigutytė (Grigutė) , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 121, 279, 285, 286, 291, 292)
56. Barbora Kumpytė (orig: Barbora Kumpytė), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 136, 137)
57. Ona Slančiauskytė (orig: Ona Slančiauska), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 128, 176, 304, 377, 382, 384, 394)
58. Elzbieta Slančiauskaitė (orig: Elziute Slanczauska) (apsk.vnt: 142)
59. Marcijonas Gendvilas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 145)
60. Mateušas Jonas Slančiauskas (orig: Matauskas Slanczauskas), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 146, 148)
61. Marijona Stasiulytė (orig: Marijona Stasiule, Marijona Stasiulycze), gyvenamoji vieta: Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 147, 208)
62. Liudvina Braziulytė (orig: Liudvika Braziulycze), gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 149)
63. Magdalena Braziulienė , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 150, 151)
64. Ona Dovydaitytė (orig: Ona Dovidaitycze), gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 39, 152, 164, 165, 400, 401, 408-416)
65. Juozas Vasiliauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 158-161, 283, 284)
66. Juozas Braziulis , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 162, 163)
67. Agatonas Braziulis , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 175)
68. Ona Prancuitienė , gyvenamoji vieta: Beržynė k., Šiaulių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 182)
69. Gricienė , gyvenamoji vieta: Beržynė k., Šiaulių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 183, 184)
70. Ona Naudužytė , gyvenamoji vieta: Beržynė k., Šiaulių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 185)
71. Janutienė , gyvenamoji vieta: Beržynė k., Šiaulių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 186)
72. Zabelė Petrutytė (orig: Zabele Petrutycze), gyvenamoji vieta: Jauneikiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 188-193)
73. Levanora Petrutytė , gyvenamoji vieta: Jauneikiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 194)
74. Marijona Urmona , gyvenamoji vieta: Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 195)
75. Ona Liulytė , gyvenamoji vieta: Ąžuolynė k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 196, 197)
76. Antosė Liuliauskienė (apsk.vnt: 198, 199)
77. Juozas Balčiūnas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 199, 222)
78. Liudovika Slančiauskaitė (orig: Liudvika Slanczauska), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 352, 353)
79. Julijona Kragytė , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 203)
80. Kajetonas Petrauskas , gyvenamoji vieta: Joniškis m., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 206)
81. Liudovika Guntytė , gyvenamoji vieta: Staneliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 207)
82. Barbora Orvydytė , gyvenamoji vieta: Staneliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 207)
83. Jonas Trumpulis , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 209)
84. Ona Urmonaitė (Urmonytė) , gyvenamoji vieta: Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 210)
85. Petras Stasiulis , gyvenamoji vieta: Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 211)
86. Amelė Pirantytė (orig: Amele Pirantycze), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 213)
87. Joana Slančiauskytė (orig: Joana Slanczauska, Joana Slanczauskycze), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 214, 215, 392, 395, 493)
88. Ona Sungailienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 216-219)
89. Juozas Benelis , gyvenamoji vieta: Gulbinai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 220, 221)
90. Vincenta Jonuža , gyvenamoji vieta: Raubaičiai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 223-231)
91. Barbora Grigutienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 232, 233)
92. Veronika Petraitienė , gyvenamoji vieta: Jauneikiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 237)
93. Otas Liakavičius (orig: Otas Liakavyczes), gyvenamoji vieta: Raubaičiai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 238-240)
94. Elena Geistarytė (orig: Elena Geistarycze), gyvenamoji vieta: Bičiušiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 245)
95. Juozas Jurevičius , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 246)
96. Juozas Brazauskas , gyvenamoji vieta: Gruzdžiai sen., , Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 252-255)
97. Ona Šležienė-Varašauskaitė (orig: Ona Šležiene), gyvenamoji vieta: Drąseikiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 256)
98. Elzbieta Vaičiulienė (orig: Elzbieta Vaicziule), gyvenamoji vieta: Džiugiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 261, 262, 264)
99. Julė Baravykaitė (orig: Julijona Baravykycze), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 267, 271, 272)
100. Ulesė Baravykytė (apsk.vnt: 268-270, 273, 274)
101. Julijona Buožytė (orig: Julijona Buožycze) (apsk.vnt: 275)
102. Elena Baravykienė (orig: El. Baravykiene), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 276)
103. Luiza Vindekė (apsk.vnt: 288-290)
104. Ona Janutienė (apsk.vnt: 293-301)
105. Monika Adomaitytė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 302-351, 357, 358)
106. Vincentas Braziulis , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 402, 403, 406)
107. Braziulienė , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 404, 407, 417, 424)
108. Jonas Čekanauskas (apsk.vnt: 405)
109. Ona Gulbinytė , gyvenamoji vieta: Šimkūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 425, 426)
110. Benedikta Jonkytė , gyvenamoji vieta: Šimkūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr.
111. Vincenta Kroga , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 433)
112. Barbora Baravykaitė (orig: Barbora Baravykycze), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 436, 438, 439)
113. Aleksandra Baravykas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 437, 440)
114. Pilypas Grigutis , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 441, 442, 444, 447, 448, 450-463)
115. P. Grigutė (orig: P. Grigucze), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 443, 445, 446, 449)
116. Jonas Čyžas , gyvenamoji vieta: Joniškis m., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 465-467)
117. Daugelienė , gyvenamoji vieta: Juodžiai k., Gataučių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 468-477, 480-492)
118. Jonaitienė , gyvenamoji vieta: Juodžiai k., Gataučių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 478, 479)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788

 

← Į sąrašą